Suuri osa maailman väestöstä kärsii huonosta ilmanlaadusta, joka johtuu teollisuuden päästöistä. Kasvava maailmanlaajuinen vaatimus suojella ympäristöä saasteilta on tärkeä veturi Gasmetin liiketoiminnalle. Lue ratkaisuistamme päästöjen mittausta edellyttäviin käyttötarkoituksiin: Lataa päästömittausoppaamme.

Luotettava päästömittaus

Luotettavat mittaukset auttavat viranomaisia seuraamaan päästötasoja ja toimijoita harjoittamaan liiketoimintaansa vastuullisesti. Päästöjen tarkan mittauksen avulla toimijat voivat hallita puhdistusjärjestelmiään optimaalisesti ja minimoida haitalliset ympäristövaikutuksensa.

Ilmanlaatua parantavat järjestelmät

Tavoitteemme on tarjota järjestelmiä, jotka auttavat parantamaan ilmanlaatua. Uskomme, että jokainen toimitettu Gasmet-järjestelmä on askel kohti puhtaampaa tulevaisuutta. Gasmet valmistaa  jatkuvatoimisia päästömittausjärjestelmiä ja kannettavia kaasuanalysaattoreita, jotka perustuvat  FTIR-teknologiaan . Tarjoamme myös jatkuvatoimisia elohopean mittausjärjestelmiä, jotka perustuvat atomifluoresenssiteknologiaan (CVAF), ja  automaattisia dioksiinikeräysjärjestelmiä.

Miksi valita Gasmet päästömittauskumppaniksi?

Tässä viisi tärkeintä syytä miksi Gasmet kannattaa valita päästömittauskumppaniksi:

  • Monikomponenttisuus – usean kaasun mittaus samanaikaisesti
  • Uusien kaasujen lisääminen on helppoa – ei tarvetta laitteistomuutoksille
  • Päästömittausjärjestelmämme ovat saatavissa sertifioituina (TÜV, MCERTS)
  • Kannettavan FTIR-analysaattorin avulla voit viedä laboratorion kentälle
  • Yksinkertainen ja edullinen kalibrointi – järjestelmät tarvitsevat vain nollakalibroinnin typellä kerran päivässä ja kerran vuodessa huollon yhteydessä vesikalibroinnin.

Gasmet tarjoaa ratkaisuja seuraaviin sovelluksiin

> Jätteenpoltto
> Voimalaitokset
> Sementin tuotanto
> Raakakaasumittaukset
> Vaatimustenmukaisuusmittaukset
> Alumiinin tuotanto
> Lannoitteiden ja typpihapon tuotanto