Monet ihmiset eri toimialoilla altistuvat myrkyllisille kaasuille vaarallisissa työolosuhteissa. Esimerkiksi pelastustoimen työntekijät, laboratoriohenkilöstö ja satamatyöntekijät kohtaavat työssään erilaisia yhdisteitä ja tilanteita, jotka voivat aiheuttaa vakavan vaaran terveydelle.

Vaaralliset komponentit

Monilla kaasuilla voi olla lyhyt- tai pitkäaikaisia haitallisia terveysvaikutuksia. Pahimmassa tapauksessa oireet kehittyvät hitaasti ja ilmenevät vuosien jatkuvan altistuksen jälkeen, jolloin ne voivat johtaa vakaviin terveysongelmiin. Hiilimonoksidi, formaldehydi, tolueeni, fosfiini ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) ovat vain pieni osa mahdollisista yhdisteistä, joita ihmiset voivat kohdata. Erilaisten komponenttien suuren määrän vuoksi niiden tunnistamiseen ja mittaamiseen käytettyjen laitteiden on oltava luotettavia ja pystyttävä tunnistamaan tuntemattomatkin kaasut.

Turvallisuutta edistävät työkalut

Tavoitteemme on luoda turvallisuutta ihmisten työ- ja asuinympäristöihin. Kehitämme ja toimitamme teknologiaa, joka voi auttaa merkittävästi vaaratilanteiden ja jopa kuolemantapausten vähentämisessä. Koska Gasmetin kannettavat kaasuanalysaattorit pystyvät mittaamaan jopa 50 kaasua yhtä aikaa, uusia komponentteja voi lisätä analyysiin ilman laitemuutoksia, ja tulokset saa paikan päällä, ne ovat täydellisiä työkaluja tällaisiin käyttökohteisiin.

Gasmet tarjoaa ratkaisuja seuraaviin sovelluksiin

> Konttimittaus
> Pelastustoimi
> Palo- ja materiaalitestaus
> Työhygienia

Miksi valita Gasmet kaasumittaus-kumppaniksi?

Tässä on viisi tärkeintä syytä, miksi meidät kannattaa valita kumppaniksi:

  • Monikomponenttisuus – usean kaasun mittaus yhtä aikaa
  • Uusien kaasujen lisääminen on helppoa – ei tarvetta laitteistomuutoksille
  • Päästömittausjärjestelmät ovat saatavissa sertifioituina (TÜV, MCERTS)
  • Kannettavan FTIR-analysaattorin avulla voit viedä laboratorion kentälle
  • Yksinkertainen ja edullinen kalibrointi – Gasmetin analysaattoreita ei tarvitse vertailu- tai uudelleenkalibroida, taustaspektrin mittaus typellä riittää