Kaikkien Gasmetin FTIR-analysaattorien mukana toimitetaan Calcmet-ohjelmisto. Ohjelmisto kerää, tallentaa ja visualisoi näytekaasun FTIR-spektrit ja analysoi kaasun komponenttien pitoisuudet. Nopeat ja tarkat tulokset helppokäyttöisessä paketissa.

Tärkeimmät hyödyt

  • Mahdollisuus uudelleenanalysointiin ja tuntemattomien yhdisteiden tunnistamiseen
  • Jopa 50 kaasun samanaikainen havaitseminen, tunnistaminen ja määrän määrittäminen
  • Suorat tulokset sekunneissa

Calcmet-ohjelmisto näytteiden analysointiin

Calcmet-ohjelmiston analyyttinen suorituskyky on huippuluokkaan. Ohjelmisto analysoi näytespektrin kehittyneellä algoritmilla. Calcmet pystyy samanaikaisesti havaitsemaan tunnistamaan jopa 50 erilaista kaasukomponenttia ja määrittämään niiden määrän yhdestä näytteestä. Ristihäiriövaikutukset kompensoidaan ja analyysi pysyy tarkkana silloinkin, kun analysoidaan moniaineisia kaasuseoksia, joissa kaasuilla on päällekkäisiä absorptiospektrejä. Calcmet-ohjelmistossa on helppokäyttöinen käyttöliittymä, joka mahdollistaa samanaikaisen pitoisuustulosten, näyte- ja vertailuspektrien ja analysoitujen kaasujen aikatrendien tarkastelun. Tulokset saadaan sekunneissa.

Näytespektrejä voi helposti analysoida uudelleen, koska näytespektrit tallennetaan erillisinä tiedostoina ulkoiselle tietokoneelle. Calcmet-ohjelmisto mahdollistaa myös aiemmin tuntemattomien komponenttien tunnistamisen – tämä ominaisuus on usein osoittanut arvonsa prosessinohjauksessa.

Laaja tuki syöttö- ja lähtömuodoille

Calcmet tukee erilaisia syöttö- ja lähtömuotoja, mikä mahdollistaa Gasmet-kaasuanalysaattorien integroinnin jatkuvatoimisiin päästömittausjärjestelmiin (CEMS) ja erilaisiin tiedonkeruujärjestelmiin. Tyypillisiä syötteitä ovat analogiset signaalit ja digitaaliset tulot esim. savupiipun lämpötila- ja paineantureilta, virtausmittauslaitteilta ja hiukkasanalysaattoreilta. Tyypillisiä lähtöjä ovat näytteenottojärjestelmien ohjaukseen käytettävät relelähdöt, mitattujen pitoisuuksien lähdöt ja Modbus-sarjalähtö, joka yhdistää sekä mitatut pitoisuudet että binääriset hälytys-/tilasignaalit. Modbus-lähdön muuntaminen muihin FieldBus-muotoihin on myös tuettu.

Ohjelmisto mahdollistaa tulosten helpon ja tehokkaan käsittelyn. Koska näytekaasun vesipitoisuutta mitataan jatkuvasti Gasmetilla, tulokset voidaan raportoida sekä ”märkinä” että ”kuivina”. Tuloksia voidaan kompensoida myös oikean happitason mukaan.

GT5000 Terra‑analysaattorissa käytetään Calcmet Easy– ja Calcmet Expert ‑ohjelmistoa. Muut Gasmetin FTIR-tuotteet toimivat Calcmet Standard– ja Calcmet Pro ‑ohjelmistoilla.

Calcmet Easy & Expert GT5000 Terralle

Uuden kannettavan FTIR-analysaattorimme GT5000 Terran lanseerauksen myötä esittelemme myös täysin uuden Calcmet-ohjelmiston. Entistä käyttäjäystävällisempi, mutta tehokas ohjelmisto nostaa kaasuanalyysin uudelle tasolle.

Calcmet Easy on suunniteltu helppoon kenttäkäyttöön. Easy sisältää mahdollisuuden yhden napsautuksen mittaukseen, käyttöohjeita, eri näkymiä, helpon tavan viedä dataa, trendinäkymän ja turvaominaisuuksia pitoisuushälytyksiä varten.

Calcmet Expert on tarkoitettu lisäanalyyseihin kehittyneiden työkalujen avulla. Expert tarjoaa kaikkien Calcmet Easyn ominaisuuksien lisäksi tunnistustyökalun tuntemattomien yhdisteiden tunnistamiseen, hienosäädettävät analyysiasetukset, sovelluskehitystyökalut, simulointityökalun ja mukautettavat näkymät.

Kumpaakin ohjelmistoa käytetään Windows-käyttöjärjestelmällä toimivalla kannettavalla tai ‑tabletilla.

Lue lisää blogistamme.

Oheisella videolla tuotepäällikkömme Anna Leino opastaa sinut Calcmet 14 perusteisiin.