Typpihappo valmistetaan ammoniakista, ja se on lannoitteiden valmistuksen keskeinen kemikaali. Koska lannotteiden tarve ruuantuotannossa on suuri, myös typpihappoa valmistetaan suuria määriä. Typpihapon tuotantoprosessin päästöjä ovat mm. typen oksidit (NOx), ammoniakki (NH3) ja typpioksiduuli (N2O). Lue ratkaisuistamme lannoitetuotannon päästöjen mittaamiseen!

NOx-, NH3- ja N2O-päästöt

Typpihappoa tuotetaan yleisimmin Ostwaldin menetelmällä. Prosessi muuntaa ammoniakin typpihapoksi kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa ammoniakki hapetetaan typpioksidin (NO) ja typpidioksidin (NO2) muodostamiseksi. Toisessa vaiheessa syntynyt typpidioksidi sekoitetaan veteen. Tämä puolestaan tuottaa typpihappoa. Tämän prosessin aikana syntyy NOx-, NH3- ja N2O-päästöjä.

Typen oksidit ja ammoniakki ovat haitallisia ympäristölle ja myrkyllisiä ihmisille. Typen oksideihin kuuluu seitsemän kaasua ja typen ja hapen muodostamaa yhdistettä. Kaksi yleisintä ja vaarallisinta typen oksidia ovat typpioksidi ja typpidioksidi. Ammoniakki puolestaan on typen ja vedyn yhdiste.

Typpioksiduuli (N2O), jota yleisesti kutsutaan ilokaasuksi, on vahva kasvihuonekaasu, joka edistää ilmastonmuutosta.

Päästöjen vähentäminen

Kyky tunnistaa ja mitata lähes mitä tahansa kaasua (mukaan luettuina NOx, NH3 ja N2O) yhdistettynä teknologian vankkuuteen ja luotettavuuteen tekee Fourier-muunnosta hyödyntävästä infrapunaspektrometriasta (FTIR) ihanteellisen ratkaisun näiden päästöjen jatkuvatoimiseen mittaamiseen.

Lue lisää FTIR-teknologiasta ja jatkuvatoimisesta päästömittauksesta ilmaisesta Päästömittausoppaastamme.

Kaasumittauksia voidaan käyttää prosessien ja päästönvähennysjärjestelmien hallintaan ja kehittämiseen. Yksi esimerkki kehitettävissä olevista prosesseista on typen oksidien pelkistäminen. Tehokkaammilla prosesseilla ja optimaalisesti toimivilla päästönvähennysjärjestelmillä voidaan vähentää haitallisia päästöjä ja kasvihuonekaasuja.

Ratkaisumme: Jatkuvatoiminen mittausjärjestelmä ja kannettava kaasuanalysaattori

Gasmet valmistaa kannettavia FTIR-kaasuanalysaattoreita ja kiinteitä FTIR-päästönmittausjärjestelmiä. FTIR-analysaattorimme toimii mittaamalla yhtä aikaa koko infrapunaspektriä. Tämän jälkeen Calcmet-ohjelmistomme laskee kunkin kaasun pitoisuuden näytteessä ominaisabsorption perusteella. Kaikkia näytteen kaasuja voi mitata yhtä aikaa, koska koko infrapunaspektri luetaan kerralla. Tämä mahdollistaa erittäin nopeat monikomponenttimittaukset ja mahdollisten ristihäiriöiden kompensoimisen.

Jatkuvatoiminen päästömittausjärjestelmä CEMS II e on TÜV- ja MCERTS-sertifioitu ratkaisu (QAL1) erilaisiin vaativiin päästömittauskohteisiin. CEMS II e ‑järjestelmän teknologiana on Fourier-muunnosta hyödyntävä infrapunaspektroskopia, eli FTIR.

Gasmet DX4000 ‑analysaattoria voidaan käyttää tarvittaessa kannettavana kaasuanalysaattoriratkaisuna jatkuvatoimisen kaasunmittauksen sijaan. Tämä kannettava FTIR-kaasuanalysaattori on sopiva useiden kaasukomponenttien tarkkaan mittaamiseen kuumasta ja kosteasta näytekaasusta. Gasmet DX4000 on maailman pienin FTIR-päästömittausjärjestelmä.

Miksi valita Gasmet FTIR-kumppaniksi?

Gasmet on ihannekumppani kemianteollisuudelle. Tässä on viisi tärkeintä syytä, miksi meidät kannattaa valita FTIR-kumppaniksi:

  • Monikomponenttisuus – usean kaasun mittaus yhtä aikaa
  • Uusien kaasujen lisääminen on helppoa – ei tarvetta laitteistomuutoksille
  • FTIR-päästömittausjärjestelmät ovat saatavissa sertifioituina (TÜV, MCERTS)
  • Kannettavan FTIR-analysaattorin avulla voit viedä laboratorion kentälle
  • Yksinkertainen ja edullinen kalibrointi – Gasmetin FTIR-analysaattoreita ei tarvitse vertailu- tai uudelleenkalibroida, nollakalibrointi typellä riittää