Märehtijöiden kasvihuonekaasupäästöt

Märehtijäkarja tuottaa merkittävän osan ihmisen toiminnasta aiheutuvista kasvihuonekaasupäästöistä ja kiihdyttää ilmaston läpenemistä. Märehtijät, kuten lehmät, lampaat, vuohet ja puhvelit, tuottavat lihaa ja maitoa suolistokäymisen kautta; se on ruoansulatusprosessi, jossa mikrobit hajottavat ja käyttävät ruokaa ruoansulatuskanavassa tai pötsissä. Prosessissa syntyy metaania, joka poistuu röyhtäilyn kautta.

Tuotetun metaanin määrä liittyy suoraan eläimen syömään ravintoon ja sen määrään sekä muihin tekijöihin, kuten eläimen kokoon, kasvunopeuteen, tuotantomäärään ja ympäristön lämpötilaan. Metaanin myötä märehtijät menettävät myös ravinnon energiaa, joten hankkeet päästöjen vähentämiseksi ovat myös tilaisuus parantaa karjatuotannon tehokkuutta.

Kannettava kaasuanalysaattori kasvihuonekaasujen mittaamiseen

Gasmetin kannettavat FTIR-analysaattorit, kuten GT5000 Terra, ovat tehokas työkalu tutkijoille, jotka ovat kiinnostuneita märehtijöiden tuottamista kaasuista. Aito monikaasumittaus varmistaa, että kaikki kiinnostavat kaasut voidaan mitata. Analysaattorit on myös suunniteltu kenttäkäyttöön, mikä mahdollistaa paikan päällä tehtävät mittaukset ja välittömät tulokset haastavissa olosuhteissa analyysin laadun heikentymättä.

Lue uusin artikkelimme märehtijöiden kasvihuonekaasupäästöistä: Karjatutkimus osoittaa huomattavan kasvihuonekaasupäästöjen alentumisen