Voimalat ovat teollisuuslaitoksia, joissa tuotetaan sähkövirtaa yhdellä tai usealla eri energialähteitä sähköenergiaksi muuttavalla generaattorilla. Voimaloiden on seurattava päästöjä jatkuvasti paikallisten päästömääräysten mukaisesti. Lue ratkaisuistamme voimalaitosten päästömittauksiin!

Perinteiset ja ei-perinteiset voimalaitokset

Voimaloissa käytettävät lämmön lähteet vaihtelevat perinteisistä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energianlähteisiin. Voimalat voidaan jakaa kahteen ryhmään – perinteisiin ja ei-perinteisiin – energianlähteen mukaan. Keskitymme perinteisiin voimaloihin, sillä ei-perinteiset voimalat (vesi-, maalämpö-, biomassa-, aurinko- ja tuulivoimalat) tuottavat uusiutuvaa sähköä, joka aiheuttaa vain vähän tai ei lainkaan päästöjä.

Perinteisiä voimalaitoksia ovat seuraavat:

  • Fossiilista polttoainetta käyttävät voimalat: Tuottavat sähkövirtaa polttamalla fossiilisia polttoaineita, kuten hiiltä, maakaasua tai dieseliä.
  • Ydinvoimalat: Tuottavat sähköä hallitulla ydinreaktiolla.
  • Vesivoimalat: Tuottavat sähköä sopiviin jokiin rakennetuilla padoilla.

Jokaisella voimalateknologialla on omat etunsa ja haittansa. Esimerkiksi fossiilista polttoainetta käyttävät voimalat tarjoavat tasaista ja luotettavaa energiaa tarpeen mukaan, kun polttoainetta on käytettävissä. Toisaalta fossiilisten polttoaineiden, kuten hiilen, kaasun ja öljyn, palamisessa syntyy päästöjä. Lue lisää päästöistä oppaastamme!

LCP BREF – Säädeltyä päästömittausta

Käytetystä polttoaineesta ja päästöjä vähentävistä järjestelmistä riippuen savukaasupäästöt sisältävät kaasuja kuten esimerkiksi hiilidioksidia (CO2), typen oksideja (NOx), rikin oksideja (SOX), pölyä ja elohopeaa (Hg). Voimaloiden on seurattava näitä päästöjä jatkuvasti paikallisten päästömääräysten mukaisesti.

Euroopan unionin jäsenvaltiot hyväksyivät uudet päästöraja-arvot suurille polttolaitoksille huhtikuussa 2017. Erilaisia mekaaniseen sähkön ja lämmön tuotantoon käytettyjä perinteisiä voimaloita on käsitelty suurten polttolaitosten parhaita käytettävissä olevia tekniikoita käsittelevässä Large Combustion Plants Best Available Technology Reference-asiakirjassa
(LCP BREF). LCP BREF sisältää uudet päästöraja-arvot (ELV) esimerkiksi rikkidioksidille (SO2), typen oksideille (NOx), elohopealle ja hiukkasille, ja siinä edellytetään, että suuret lämpövoimalaitokset noudattavat näitä rajoja Euroopassa vuoteen 2021 mennessä. LCP BREF ‑asiakirjassa esiteltyihin uusiin jatkuvan mittaamisen vaatimuksiin sisältyy myös ammoniakki NH3, kun käytetään selektiivistä katalyyttistä pelkistämistä SCR ja/tai selektiivistä ei-katalyyttistä pelkistämistä SNCR.

Ratkaisumme: Mittausjärjestelmät vaativiin mittauksiin

Jatkuvatoimiset päästömittausjärjestelmämme ovat sertifioituja vaativiin päästömittauksiin suunniteltuja järjestelmiä.

Jatkuvatoiminen päästömittausjärjestelmä CEMS II e on TÜV- ja MCERTS-sertifioitu ratkaisu (QAL1) erilaisiin vaativiin päästömittauskohteisiin. CEMS II e ‑järjestelmän teknologiana on Fourier-muunnosta hyödyntävä infrapunaspektroskopia, eli FTIR. CEMS II e:hen voidaan asentaa myös ZrO2 -happianalysaattori, joka on suunniteltu happipitoisuuden mittaamiseen savukaasusta. Gasmet CEMS II e ‑järjestelmällä mitataan yleisesti yhtä aikaa seuraavia 16 kaasua: H2O, CO2, CO, N2O, NO, NO2, SO2, HCl, HF, NH3, CH4, C2H6, C3H8, C2H4, C6H14 ja CH2O.

Jatkuvatoimisilla elohopean mittausjärjestelmillä CMM AutoQAL ja CMM on maailman pienin sertifioitu mittausalue (0–5 µg/m3). CMM AutoQAL ‑järjestelmässä on automaattinen sisäänrakennettu QAL3-validointityökalu. Järjestelmät ovat täydellinen ratkaisu elohopeapitoisuuksien jatkuvaan mittaamiseen kuumissa, märissä ja syövyttävissä kaasuvirroissa. Järjestelmät hyödyntävät kylmähöyryatomifluoresenssi-teknologiaa (CVAF).

Miksi valita Gasmet CEMS-kumppaniksi?

Gasmet on ihannekumppani voimalaitoksille. Ratkaisumme ovat todistaneet soveltuvuutensa kaikille energiantuotantoprosessin osa-alueille materiaalivirrasta saasteiden hallintaan ja päästömittaukseen. Tässä on viisi tärkeintä syytä, miksi meidät kannattaa valita CEMS-kumppaniksi:

  • .Järjestelmät ovat sertifioituja päästömittauskäyttöön
  • Rahansäästö erittäin vähäisen huolto- ja kalibrointitarpeen sekä pienten toimintakulujen ansiosta
  • Kestävä investointi pitkän odotetun käyttöiän ansiosta
  • Tulevaisuuskestävä investointi. Gasmet FTIR ‑järjestelmässä uusien vaatimusten ilmetessä mittaukseen voi lisätä uusia yhdisteitä ilman kalliita laitemuutoksia.
  • Gasmet on tunnettu analyysiasiantuntemuksestaan ja laadukkaista tuotteistaan ja palveluistaan