GFID-analysaattori

Gasmetin liekki-ionisaatiodetektori (GFID) on suunniteltu jatkuvatoimiseen kokonaishiilivedyn (TOC) mittaukseen. GFID-analysaattori on TÜV-sertifioitu ratkaisu (QAL1) mittaamiseen kuumista, märistä ja syövyttävistä kaasuvirroista.

Mittaus perustuu liekki-ionisaatiotunnistukseen. Sertifioidut mittausalueet ovat 0-15 tai 0-500 mg/m3, mutta halutessa on mahdollista valita myös mittausalueen sertifioitujen alueiden väliltä,

GFID-analysaattori integroidaan Gasmetin EN 15267 ‑sertifioituun jatkuvatoimiseen CEMS ll ef ‑päästömittausjärjestelmään, jase toimii täysin automaattisesti.

Esitteet