Sisäilman laatu on olennainen osa työhygieniaa. Laajan kaasuyhdistejoukon mittaaminen yhtä aikaa auttaa varmistamaan, ettei ilmanlaatu vaaranna ihmisten terveyttä. Kannettavat Gasmet-kaasuanalysaattorit ovat ihanteellinen ratkaisu työhygieniamittauksiin. Lue lisää ratkaisuistamme työhygieniamittauksiin!

Sisäilman haitalliset kaasut ja yhdisteet

Sisäilman laatuun voivat vaikuttaa useat tekijät, kuten kaasut, hiukkaset ja mikrobit. Näillä tekijöillä voi olla vakavia terveysvaikutuksia, ja ne voivat vaikuttaa rakennuksessa olijoiden hyvinvointiin. Tämän vuoksi sisäilman seuranta ja analysointi on tärkeää mahdollisten terveysvaikutusten arvioimiseksi. Yksi arvioinnin tavoitteista on varmistaa, että työympäristön pitoisuudet eivät ylitä sallittuja altistusrajoja (PEL).

Oletko epävarma soveltuuko Gasmetin ratkaisut tarpeisiinne? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, jotka auttavat mielellään kaikissa kaasumittauksiin liittyvissä kysymyksissä.

Haitalliset terveysvaikutukset ja työhygienia

Monilla kaasuilla, kuten hiilimonoksidilla ja haihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä (VOC), voi olla lyhyt- tai pitkäaikaisia haitallisia terveysvaikutuksia. Lyhytaikainenkin altistus haitallisille kaasuille voi ärsyttää silmiä, nenää ja kurkkua sekä aiheuttaa äkillisiä oireita, kuten huimausta, päänsärkyä, väsymystä ja pahoinvointia. Pahimmassa tapauksessa oireet kehittyvät hitaasti ja ilmenevät vuosien jatkuvan altistuksen jälkeen, jolloin ne voivat johtaa vakavampiin terveysongelmiin, joiden syytä ei kenties koskaan täysin ymmärretä, jos hyviä työhygieniamittauksia ei ole tehty.

Kaasumittaukset ovat yksi tärkeimmistä toimista arvioitaessa työntekijöiden altistumista haitallisille ilman yhdisteille esimerkiksi tuotantotiloissa tai laboratorioissa. Työhygieniamittaukset tehdään tyypillisesti ottamalla näytteitä eri paikoista ja lähettämällä näytteet sitten laboratorioon analysoitavaksi. Tällainen pitkän aikavälin näytteenotto on ongelmallista, koska se on aikaa vievää, tehotonta ja analysointi- ja vastausajat ovat pitkiä.

Nopeat ja kannettavat kaasumittaukset

Kannettavien suoraan luettavien mittarien käytöllä on monia etuja. Mahdollisuus mitata 50 kaasukomponenttia samanaikaisesti sadoista komponenteista säästää aikaa valtavasti.  Koska aikaa vievää erillistä näytteenottoa ja näytteen käsittelyä ei tarvita, mittaukset voidaan tehdä paljon nopeammin. Tämä mahdollistaa kattavat ilmanlaatututkimukset, kun näytteitä voidaan kerätä ja mitata paljon tavallista enemmän. Erillisen näytteenoton välttäminen on myös kustannustehokasta, sillä näytteenottoon ei tarvita kulutustarvikkeita. GT5000 Terra ‑kaasuanalysaattori on ihanteellinen ratkaisu, sillä se mahdollistaa paikan päällä tehtävät ilmanlaatumittaukset tinkimättä analyysin laadusta.