Gasmet tuottaa työhygienisteille ja muille työturvallisuusammattilaisille markkinoiden johtavaa teknologiaa työhygieniamittauksien semikvantitatiivisia ja kvantitatiivisia altistusmittauksia varten.

Altistusmittausten epävarmuudet kasvattavat kuluja

Työhygienisteillä on tärkeä rooli, kun halutaan varmistaa, että työpaikan olosuhteet noudattavat kemikaalisille aineille asetettuja altistumisen laillisia raja-arvoja kuten esimerkiksi HTP-arvoja eli haitallisiksi tunnetut pitoisuudet . Nämä altistusrajat antavat työhygienisteille raamit, joiden avulla he voivat suojella työntekijöitä ympäristöhaitoilta.

Monilla työpaikoilla ympäri maailman on kasvava tarve kehittää altistusmittauksia. Esimerkiksi pelkästään Isossa-Britanniassa raportoidaan vuosittain tuhansia kaasuun liittyviä tapaturmia samalla, kun lukuisia pienempiä tapauksia ei edes ilmoiteta. Kenties suurin kehitystä kaipaava asia on tapa, jolla altistusmittausten tulokset saadaan ja se, johtavatko tulokset parannuksiin työntekijöiden oloissa.

Työhygieniamittaukset tehdään tyypillisesti ottamalla näytteitä eri paikoista ja lähettämällä näytteet laboratorioon analysoitavaksi. Tämänkaltainen passiivinen mittaus antaa vain yhden keskiarvon työntekijän altistumisesta kahdeksan tunnin työvuoron aikana, kun taas reaaliaikainen mittaaminen antaa kokonaisvaltaisemman ja välittömän analyysin tilassa työskentelevien riskistä altistua haitallisille kaasuille. Jatkuvatoiminen mittaus ja reaaliaikaiset tulokset antavat työhygienisteille mahdollisuuden seurata työntekijöiden työnkulkua ja minimoida tilassa olevien altistumiset.

Tuntemattomien kaasujen tunnistaminen

Monet mittauslaitteeton ohjelmoitu etsimään ja mittaamaan yhtä tiettyä kaasua, mutta voi olla aivan yhtä tärkeää pystyä tunnistamaan ja mittaamaan myös tuntemattomia kaasuja eli sellaisia, joiden ei oleta tai tiedä olevan mitattavassa ilmassa. Yllättävien kaasujen havaitseminen saattaa olla erittäin arvokasta tietoa työhygienisteille rutiinimittausten yhteydessä, koska silloin saadaan tietää mahdollisista vuodoista tai huonosta ilmanvaihdosta.

Monissa tapauksissa työhygienistit ja muut turvallisuusammattilaiset voivat vähentää ympäristöhaittoihin liittyviä turvallisuusriskejä tunnistamalla työympäristön tuntemattomia hajuja eli kaasuja tai määrittämällä esimerkiksi merkitsemättömien astioiden, pullojen tai tynnyrien sisällön kaasumittauksen avulla. Tämä tunnistus tai määritys voidaan kuitenkin tehdä vain sellaisella mittauslaitteella, joka pystyy havaitsemaan tuntemattomia kaasuja, mikä tapahtuu vertaamalla mitattuja yhdisteitä suureen kaasutietokantaan.

Altistusmittauksen laadun parantaminen säästää kuluja ja aikaa

Gasmet ymmärtää työhygienistien työn merkityksellisyyden ja vaivan, jonka he näkevät analysoidakseen työympäristössä mahdollisesti esiintyviä haitallisia kaasuja. Ilmassa esiintyvien kaasuyhdisteiden täsmällinen havainnointi,testaaminen ja mittaaminen on äärimmäisen tärkeää työntekijöiden turvallisuudelle ja sujuvalle työnteolle.

Haluamme tehdä altistumismittauksistasi mahdollisimman tehokkaita parantamalla työhygienistien kykyä havaita ja mitata haitallisia kaasuyhdisteitä sekä nopeuttamalla mittauksien suorittamista. Gasmet tarjoaa seuraavanlaisen ratkaisun altistusmittauksiin:

  • täydelliset paikan päällä tapahtuvat mittaukset ja reaaliaikaiset tulokset. Ei viikkokausia kestävää laboratoriotulosten odottelua.
  • keinon havaita tuntemattomat kaasut jo mittauspaikalla
  • reaaliaikaiset tulokset kannettavalla tietokoneella tai tabletilla
  • täyden kannettavuuden. Mittauslaite on helppo siirtää paikasta toiseen tarvittaessa.
  • kestävän ja huolettoman ratkaisun (IP54 luokitus), joka ei välitä roiskeista, pölystä tai pienistä töyssyistä

kaiken yhdessä kätevässä paketissa. Tarvitset vain yhden analysaattorin kaikille työhygieniamittauksillesi.

Esittelyssä GT5000 Terra -kaasuanalysaattori

GT5000 Terra on markkinoiden johtava ratkaisu työhygieniamittauksiin. Se helpottaa työhygienistien ja muiden turvallisuusammattilaisten päivittäistä työtä reaaliaikaisella analysoinnilla ja laajalla tietokannalla.

GT5000 Terra skannaa ilman 10 kertaa sekunnissa ja ilmoittaa, jos se havaitsee tuntemattomia kaasuja. Näitä kaasuja voidaan verrata Gasmetin ja NISTin® tietokantoihin, joissa on yli 5 000 kaasua. Kaikki tämä onnistuu jo muutamassa minuutissa mittauspaikalle saapumisen jälkeen.

GT5000 Terra on kevyt, mutta kestävä ympäristön lämpötilassa oleva monikaasuanalysaattori, joka mittaa jopa 50 yhdistettä samanaikaisesti alle 60:ssa sekunnissa.

Lue lisää GT5000 Terra -analysaattorista.

Kannettavan kaasuanalysaattorin hyödyt

Kannettavan ja reaaliaikaisen mittaustuloksen antava kaasuanalysaattori tuo mukanaan monenlaisia hyötyjä. Aikaa säästyy, kun mittaustuloksia voi verrata satoihin tietokannassa oleviin kaasuihin ja tuntemattomat yhdisteet tunnistaa mittauspaikalla,. Itse mittaus tapahtuu myös huomattavasti nopeammin, kun näytteiden aikaa vievä kerääminen ja käsittely jäävät kokonaan pois. Ilmanlaatua voidaan mitata kokonaisvaltaisemmin, koska on mahdollista analysoida useampia näytteitä hyvin lyhyessä ajassa ja mitata useampia kaasuja yhtäaikaisesti. Erillisen näytteenoton poisjääminen säästää myös kuluja, koska näytteenottoprosessiin ei tarvita kulutustarvikkeita. GT5000 Terra -kaasuanalysaattori on ihanteellinen ratkaisu, koska sen avulla ilman laatua voidaan analysoida paikan päällä ilman, että analyysin laatu heikentyy.

Onko sinulla työhygienian analysointiin liittyviä kysymyksiä?

Alla olevan lomakkeen täyttäminen vie vain 10 sekuntia. Lähetä kysymyksesi meille, niin vastaamme mahdollisimman pian!Aiheeseen liittyvät blogit

Confined Space Hazards – four main causes of serious accidents

Lähteet

RIDGAS: Gas-related incidents reported in Great Britain