Palamistuotteiden näytteistys ja analysointi on tärkeä osa tulipalojen ympäristövaikutusten ja hengenvaaran arviointia. Yksityiskohtaista tietoa palamistuotteiden koostumuksesta ja pitoisuuksista tarvitaan, jotta tulipalojen mahdolliset vaikutukset ymmärretään hyvin ja näitä vaikutuksia voidaan pienentää.

Palamistuotteiden koostumuksen testaaminen on haaste kaasujen mittaamiseen käytetyille analyysilaitteille. Kiinnostavien aineiden ja pitoisuuksien kirjo on erittäin suuri, ja palamistuotteiden vaativa ympäristö on haaste näytteenotolle.

Uuttavat FTIR-järjestelmät ovat looginen ratkaisu palamistuotteiden koostumuksen mittaamiseen. Vertaansa vailla oleva kyky mitata laaja kirjo kiinnostavia aineita ja kyky ottaa edustavat näyte kuumauuttonäytteistyksellä tekee tästä teknologiasta keskeisen osan palotestausjärjestelmiä.