Raakakaasut ovat puhdistamattomia savukaasuja, jotka eivät ole kulkeneet esimerkiksi selektiiviseen katalyyttiseen pelkistämiseen (SCR) tai selektiiviseen ei-katalyyttiseen pelkistämiseen (SNCR) perustuvan päästöjen hallintajärjestelmän läpi. Niitä mitataan yleensä prosessiohjausta tai takuuseurantaa varten. Yleensä mitataan vain muutamia komponentteja, mutta  Fourier-muunnosta hyödyntävä infrapunaspektroskopia (FTIR) mahdollistaa kaikkien komponenttien mittaamisen samanaikaisesti. Lue lisää ratkaisuistamme raakakaasumittauksiin!

Ammoniakki-slip-päästöt

Selektiivinen katalyyttinen pelkistäminen (SCR) ja selektiivinen ei-katalyyttinen pelkistystekniika (SNCR) ovat typen oksidien (NOx) pelkistämisprosesseja, jossa NOx sekoitetaan ammoniakkiin ja sen annetaan reagoida katalyytin pinnalla. Prosessissa NOx-pitoisuus alennetaan paikallisen ympäristölainsäädännön vaatimalle tasolle. Tuloksena on muuttuminen paljon vähemmän haitalliseen muotoon typpikaasuksi N2 ja vesihöyryksi H2O.

Ammoniakki-slip tarkoittaa SCR:n läpi kulkevan reagoimattoman ammoniakin päästöjä. Tämä tapahtuu, kun ammoniakkia ruiskutetaan kaasuvirtaan liikaa, lämpötila on liian matala ammoniakin reaktiolle tai katalyytti on heikentynyt. Voimalat ja jätteenpolttolaitokset pyrkivät hallitsemaan ammoniakki-slip-päästöjä typen oksidien poiston prosessiohjauksella. Käytännössä tämä tarkoittaa SCR-katalyytin valvontaa ja ammoniakkipitoisuuden mittausta savupiipussa.

Ammoniakki-slip-päästöt ovat kalliita laitoksille, koska raaka-ainetta kuluu turhaan, puhumattakaan ammoniakkipäästöjen aiheuttamista ympäristöongelmista. Lue lisää lataamalla ilmainen Päästömittausoppaamme.

Prosessimittaukset – reaaliaikaista ja tarkkaa prosessitietoa

Prosessimittaukset ovat vakiotyökalu prosessin eri muuttujien seuraamisessa ja prosessia koskevan tärkeän tiedon keräämisessä. Tässä menetelmässä kaasut mitataan ennen kaasunpesua. Reaaliaikaisen ja tarkan prosessidatan avulla prosessin yksityiskohtainen ymmärtäminen helpottuu ja prosessiohjauksen laatu paranee.

Raakakaasun koostumusta mitataan usein useasta mittauspisteestä. Esimerkiksi suolahapon (HCl) ja rikkidioksidin (SO2) mittaaminen on tärkeää, jotta prosessia ymmärretään paremmin. Näitä kaasuja mitataan myös korroosioriskin arviointia varten.

Gasmetin valikoimaan kuuluu kaasuanalysaattoreita ja järjestelmäratkaisuja, jotka tekevät prosessin seurannasta ja hallinnasta helpompaa.

Ratkaisumme: Jatkuvatoiminen mittausjärjestelmä ja kannettava kaasuanalysaattori

Gasmet valmistaa  kannettavia FTIR-kaasuanalysaattoreita ja kiinteitä FTIR-päästönmittausjärjestelmiä. FTIR-analysaattori toimii mittaamalla yhtä aikaa koko infrapunaspektriä. Tämän jälkeen  Calcmet-ohjelmistomme laskee kunkin kaasun pitoisuuden näytteessä ominaisabsorption perusteella. Kaikkia näytteen kaasuja voi mitata yhtä aikaa, koska koko infrapunaspektri luetaan kerralla. Tämä mahdollistaa erittäin nopeat monikomponenttimittaukset ja mahdollisten ristikkäishäiriöiden kompensoimisen.

Jatkuvatoimista CEMS II e ‑päästömittausjärjestelmää voi käyttää sekä prosessipuolella käsittelemättömien raakakaasujen mittaamiseen että savupiipussa savukaasupäästöjen mittaamiseen. Se on TÜV- ja MCERTS-sertifioitu ratkaisu (QAL1) erilaisiin vaativiin päästömittauskohteisiin. CEMS II e ‑järjestelmän teknologiana on Fourier-muunnosta hyödyntävä infrapunaspektroskopia (FTIR).

Gasmet DX4000 ‑analysaattoria voidaan käyttää tarvittaessa kannettavana kaasuanalysaattoriratkaisuna jatkuvatoimisen kaasunmittauksen sijaan. Tämä kannettava FTIR-kaasuanalysaattori on sopiva useiden kaasukomponenttien tarkkaan mittaamiseen kuumasta ja kosteasta näytekaasusta. Gasmet DX4000 on maailman pienin FTIR-päästömittausjärjestelmä.

Miksi valita Gasmet FTIR-kumppaniksi?

Gasmet on ihannekumppani raakakaasun mittauksiin. Tässä on viisi tärkeintä syytä, miksi meidät kannattaa valita FTIR-kumppaniksi:

  • Monikomponenttisuus – usean kaasun mittaus yhtä aikaa
  • Uusien kaasujen lisääminen on helppoa – ei tarvetta laitteistomuutoksille
  • FTIR-päästömittausjärjestelmät ovat saatavissa sertifioituina (TÜV, MCERTS)
  • Kannettavan FTIR-analysaattorin avulla voit viedä laboratorion kentälle
  • Yksinkertainen ja edullinen kalibrointi – Gasmetin FTIR-analysaattoreita ei tarvitse vertailu- tai uudelleenkalibroida, nollakalibrointi typellä riittää