FTIR - Fourier-muunnosta hyödyntävä infrapunaspektrometria

Mikä

Yksinkertaistettuna menetelmässä heijastetaan tietyn tyyppistä valoa eli infrapunavaloa kaasun läpi. Kun infrapunavalo kohtaa kaasumolekyylin, molekyyli alkaa värähdellä. Koska värähtelyn muoto riippuu molekyylin rakenteesta, jokaisella molekyylillä on oma ainutlaatuinen tapansa värähdellä. Näin ollen signaali, joka värähtelystä saadaan, on jokaisen kaasumolekyylin kohdalla erilainen, ja pystymme tunnistamaan, mikä kaasu on kyseessä.

Miksi

FTIR mahdollistaa lähes kaikkien kaasujen tunnistamisen samanaikaisesti yhdellä laitteella.

Lue tarkemmin FTIR:stä

CVAF – Kylmähöyryatomifluoresenssi

Mikä

Menetelmässä UV- eli ultraviolettivaloa heijastetaan kaasuun, mikä saa kaasussa olevat elohopea-atomit tuottamaan erityyppistä valoa. Mittaamalla tämän erityyppisen valon määrää saamme selville kaasussa olevan elohopean määrän.

Miksi

Virheettömin menetelmä mitata elohopeapäästöjä.

Lue tarkemmin CVAF:stä