Sementti on maailman yleisimmän rakennusmateriaalin eli betonin pääainesosa. Sementtiteollisuus on yksi maailman suurimmista hiilidioksidipäästöjen tuottajista, sillä sementtiä valmistetaan rakennusteollisuuden tarpeisiin valtavia määriä ja sen valmistuksessa syntyy päästöjä kalkkikiven poltosta. Paikalliset päästömääräykset velvoittavat sementin valmistajia mittaamaan päästöjä jatkuvasti – tutustu mittausratkaisuihimme sementtilaitoksen tarpeisiin.

Jätteenpoltto sementtiuuneissa

Sementtiteollisuus pyrkii lisäämään vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä sementin tuotannossa, minkä avulla voidaan vähentää energiariippuvuutta perinteisistä fossiilisista polttoaineista sekä pienentää ympäristöhaittoja.

Yhtenä vaihtoehtona on tuottaa energiaa polttamalla jätettä, jota jo monet sementtilaitokset tekevät. Sementtilaitokset, joille on annettu lupa jätteen rinnakkaispolttoon, voivat polttaa myös vaarallista jätettä.

Sementtilaitosten jätteenpolton haittapuolena aiheutuu myrkyllisiä päästöjä, kuten elohopeaa, lyijyä (Pb), kadmiumia (Cd) ja talliumia (TI) ja muita raskasmetalleja.

Sementtilaitosten päästömittaus

Sementtilaitokset noudattavat yleisesti omia standardejaan päästömittaukselle. Sementin valmistuksessa syntyy savukaasua, joka yleensä sisältää hiilidioksidia (CO2), typen oksideja (NOx), rikkidioksidia (SO2), elohopeaa (Hg) ja pölyä. SO2-päästöt ovat pääosin peräisin raaka-aineesta, kun taas yli puolet CO2-päästöistä tulee kalkkikiven polttoprosessista ja loput liittyvät käytettyyn polttoaineeseen ja palamisprosessin hyötysuhteeseen.

Rinnakkaispolttolaitoksena toimivaa sementtilaitosta koskee tiukat ympäristömääräykset. Kaikkien jätteenpolttolaitosten on täytettävä vähintään tiukat päästöraja-, seuranta-, jätteen vastaanotto- ja käsittelynormit, jotka otettiin käyttöön jätteenpolttodirektiivissä (2000/76/EY) ja kirjattiin uudelleen teollisuuden päästöjä koskevaan direktiiviin (2010/75/EU).

Jätteenpolttodirektiivi velvoittaa rinnakkaispolttolaitokset mittaamaan jatkuvasti esimerkiksi suolahappoa (HCl), vetyfluoridia (HF), elohopeaa (Hg) ja orgaanisen kokonaishiilen (TOC) määrää.

Jatkuvatoiminen päästömittausjärjestelmä sementtilaitoksen tarpeisiin

Luotettavan päästömittausjärjestelmän avulla varmistat sementtilaitoksen jatkuvan päästöjen mittaamisen ja ympäristövaatimusten täyttämisen. Jatkuvatoimiset päästömittausjärjestelmämme on kehitetty haastaviin päästömittauksiin. Ne ovat TÜV- ja MCERTS-sertifioituja, täysin automaattisia ja suunniteltu kestämään.

Ratkaisumme sementin tuotannon päästömittaustarpeisiin:

Kaasujen jatkuvatoimiseen mittaamiseen CEMS II e -päästömittausjärjestelmä

 • Mittaa jatkuvatoimisesti teollisten prosessien päästökaasuja kuumista, märistä ja syövyttävistä kaasuvirroista
 • Voidaan varustaa ZrO2-happianalysaattorilla, joka on suunniteltu jatkuvaan märän tai kuivan savukaasun happimittaukseen
 • Fourier-muunnosta hyödyntävän infrapunaspektroskopian (FTIR) ansiosta mittaa samanaikaisesti eri mittausalueilla jopa 50 kaasua. Yhtäaikainen mittaus yleisesti 16 kaasulle (H2O, CO2, CO, N2O, NO, NO2, SO2, HCl, HF, NH3, CH4, C2H6, C3H8, C2H4, C6H14 ja CH2O)
 • TÜV- ja MCERTS-sertifioitu ratkaisu (QAL1).

Elohopean jatkuvatoimiseen mittaamiseen CMM AutoQAL ja CMM -päästömittausjärjestelmät

 • Mittaa jatkuvatoimisesti elohopeaa kuumista, märistä ja syövyttävistä kaasuvirroista
 • Maailman alhaisin sertifioitu mittausaluealue (0-5 µg/m3)
 • Sisältää automaattisen QAL3-validointityökalun sisäänrakennettuna, jonka ansiosta huolto on nopeaa ja seisokkiajat minimaalisia
 • CMM-järjestelmä hyödyntää Cold Vapor Atomic Fluorescence (CVAF) -tekniikkaa.

Meiltä löytyy ratkaisu myös dioksiinien ja furaanien näytteenottoon:

Dioksiinin ja furaanin näytteenottoon GT90 Dioxin+ -näytteenottojärjestelmä

 • Suunniteltu pitkäaikaiseen dioksiinipäästöjen ja furaanien näytteenottoon eurooppalaisten standardien EN1948-1 ja EN15267 mukaisesti
 • Järjestelmässä on hyödynnetty dioksiininäytteenoton huipputeknologiaa.
 • MCERTS-sertifioitu ratkaisu.

Mikä Gasmet-järjestelmä sopii teille parhaiten?

Vastaa kysymyksiin ja ota selvää

Valitse paras kumppani sementtilaitoksen päästöjen seurantaan – valitse meidät!

Kun valitset meidät kumppaniksesi, voit luottaa seuraaviin asioihin:

 • Vähennät riskejä – laitteemme täyttävät kaikki säädösvaatimukset.
 • Säästät kustannuksissa – laitteidemme käyttökustannukset sekä huolto- ja kalibrointikulut ovat minimaalisia.
 • Saat rahoillesi vastinetta – laitteemme on suunniteltu pitkäikäisiksi.
 • Varaudut myös tulevaisuuden tarpeisiin – lisävaatimusten osalta järjestelmien muokkaus onnistuu ilman kalliita laitteistomuutoksia.
 • Saat luotettavan kumppanin – meidät tunnetaan analyyttisestä asiantuntemuksestamme sekä laadukkaiden tuotteiden ja palvelujen toimittajana.

Haluatko keskustella asiantuntijamme kanssa?

Jätä yhteystietosi alle ja olemme sinuun yhteydessä. Voit myös jättää viestin chatbotimme kautta tai lähettää sähköpostia osoitteeseen contact@gasmet.fi