Sementti on maailman yleisimmän rakennusmateriaalin betonin pääainesosa. Sementtiteollisuus on yksi maailman suurimmista hiilidioksidipäästöjen tuottajista, mikä johtuu pääasiassa valtavasta tuotantokapasiteetista ja sementin valmistuksen tärkeästä osasta, kalkkikiven poltosta. Sementin valmistajien on seurattava poltosta aiheutuvia päästöjä jatkuvasti paikallisten päästömääräysten mukaisesti. Lue ratkaisuistamme sementin valmistuksen päästömittaukselle!

Jätteenpoltto sementtiuuneissa

Sementtiteollisuus pyrkii aktiivisesti lisäämään vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä sementin tuotannossa. Tavoitteena on sekä vähentää energiariippuvuutta perinteisistä fossiilisista polttoaineista että vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia.

Yksi näistä vaihtoehdoista on energian tuottaminen jätteistä. Monet sementtilaitokset tuottavat energiaa jätteenpoltolla. Vaarallista jätettä voidaan polttaa tietyissä jätteenpolttolaitoksissa, mutta myös jätteen rinnakkaispolttoon luvan saaneissa laitoksissa.

Huonona puolena on, että jätteen polttaminen sementtiuuneissa vapauttaa ilmaan myrkyllisiä päästöjä, jotka sisältävät esimerkiksi elohopeaa, lyijyä, kadmiumia, talliumia ja muita raskasmetalleja.

Sementtilaitosten päästömittaus

Sementtilaitokset noudattavat yleensä omia päästömittausnormejaan. Sementtilaitosten savukaasu sisältää esimerkiksi hiilidioksidia (CO2), typen oksideja (NOx), rikkidioksidia (SO2), elohopeaa ja pölyä. SO2-päästöt syntyvät lähinnä raaka-aineesta, kun taas yli puolet CO2-päästöistä tulee kalkkikiven polttoprosessista ja loput liittyvät käytettyyn polttoaineeseen ja palamisprosessin hyötysuhteeseen.

Jos sementtilaitos toimii rinnakkaispolttolaitoksena ja polttaa jätettä, sitä koskevat tiukat ympäristömääräykset. Kaikkien jätteenpolttolaitosten on täytettävä vähintään tiukat päästöraja-, seuranta-, jätteen vastaanotto- ja käsittelynormit, jotka otettiin käyttöön jätteenpolttodirektiivissä (2000/76/EY) ja kirjattiin uudelleen teollisuuden päästöjä koskevaan direktiiviin (2010/75/EU).

Lue lisää päästömittauksista lataamalla Päästömittausoppaamme.

Jätteenpolttodirektiivi määrää rinnakkaispolttolaitokset mittaamaan jatkuvasti esimerkiksi suolahappoa (HCl), vetyfluoridia (HF) ja elohopeaa (Hg). Myös orgaanisen kokonaishiilen (TOC) mittaaminen on pakollista.

Ratkaisumme: Mittausjärjestelmät vaativiin mittauksiin

Jatkuvatoimiset päästömittausjärjestelmämme ovat haastaviin päästömittauksiin kehitettyjä sertifioituja järjestelmiä.

 Jatkuvatoiminen päästömittausjärjestelmä CEMS II e on TÜV- ja MCERTS-sertifioitu ratkaisu (QAL1) erilaisiin vaativiin päästömittauskohteisiin. CEMS II e ‑järjestelmän teknologiana on Fourier-muunnosta hyödyntävä infrapunaspektroskopia, eli FTIR. CEMS II e:hen voidaan asentaa myös ZrO2 -happianalysaattori, joka on suunniteltu märän tai kuivan savukaasun happimittaukseen. Gasmet CEMS II e ‑järjestelmällä mitataan yleisesti yhtä aikaa seuraavia 16 kaasua: H2O, CO2, CO, N2O, NO, NO2, SO2, HCl, HF, NH3, CH4, C2H6, C3H8, C2H4, C6H14 ja CH2O.

Jatkuvatoimisilla elohopean mittausjärjestelmillä CMM AutoQAL ja CMM on maailman pienin sertifioitu mittausalue (0–5 µg/m3). CMM AutoQAL ‑järjestelmässä on automaattinen sisäänrakennettu QAL3-validointityökalu. Järjestelmät ovat täydellinen ratkaisu elohopeapitoisuuksien jatkuvaan mittaamiseen kuumissa, märissä ja syövyttävissä kaasuvirroissa. Järjestelmät hyödyntävät kylmähöyryatomifluoresenssi-teknologiaa (CVAF).

Miksi valita Gasmet päästömittaus-kumppaniksi?

Gasmet on ihannekumppani sementtiteollisuudelle. Tässä on viisi tärkeintä syytä, miksi meidät kannattaa valita kumppaniksi:

  • Kaikki viranomaisvaatimukset täyttävät laitteet vähentävät riskejä
  • Rahansäästö erittäin vähäisen huolto- ja kalibrointitarpeen sekä pienten toimintakulujen ansiosta
  • Kestävä investointi pitkän käyttöikäodotuksen ansiosta
  • Tulevaisuuskestävä investointi. Gasmet FTIR ‑järjestelmässä uusien vaatimusten ilmetessä mittaukseen voi lisätä uusia yhdisteitä ilman kalliita laitemuutoksia.
  • Gasmet on tunnettu analyysiasiantuntemuksestaan ja laadukkaista tuotteistaan ja palveluistaan