Jätteenpolttolaitoksen päästöjen seurannan haasteina ovat laitoksen polttoasteen vaihtelu, korkeat mittauslämpötilat ja tiukat päästömääräykset. Jatkuvatoimiselta päästömittausjärjestelmältä vaaditaan kestävyyttä, luotettavuutta ja mukautuvuutta jätteenpolttolaitoksen haastaviin olosuhteisiin. 

Jätteenpolttolaitoksen päästöjen määrä vaihtelee

Jätteenpolttolaitoksen päästöjen seuranta on vaikeammin ennustettavaa kuin esimerkiksi pelkästään hiiltä polttavan voimalaitoksen päästöjen seuranta. Jätteenpolttolaitoksen polttouuniin päätyy vaihtelevia määriä hyvin erityyppistä jätettä, jolloin myös poltossa syntyvien kaasujen määrä vaihtelee.

Jätteenpoltossa voi syntyä esimerkiksi:

 • kaasuja, kuten hiilidioksidia (CO2), typen oksideja (NOx), rikkidioksidia (SO2) ja suolahappoa (HCI)
 • raskasmetalleja, kuten elohopeaa (Hg)
 • pienhiukkasia.

Jätteenpoltossa voi syntyä myös syövyttäviä kaasuja, jotka täytyy kuumentaa tiettyyn lämpötilaan ennen kuin niitä voidaan käsitellä kaasuanalysaattoreilla ilman laitteiden rikkoutumista. Valvontalaitteiston täytyy siksi kestää ja pystyä toimimaan luotettavasti korkeissakin lämpötiloissa.

Jätteenpolttolaitoksia säätelee tiukat päästömääräykset

Koska jätteenpolttamisessa voi syntyä ilmakehälle haitallisia päästöjä, jätteenpolttolaitosten päästöjen valvonta on tiukasti säädeltyä. Samat päästömääräykset koskevat kaikkia jätteenpolttolaitoksia koosta riippumatta.

Jätteenpolttolaitosten on täytettävä vähintään päästöraja-, seuranta-, jätteen vastaanotto- ja käsittelynormit, jotka otettiin käyttöön jätteenpolttodirektiivissä (2000/76/EY) ja kirjattiin uudelleen teollisuuden päästöjä koskevaan direktiiviin (2010/75/EU).

Vaativiin olosuhteisiin suunniteltu järjestelmä mittaa päästöjä luotettavasti

Jatkuvatoimiset päästömittausjärjestelmämme on suunniteltu kestämään: ne ovat pitkäikäisiä ja toimivat ongelmitta vaativissa olosuhteissa, kuten jätteenpolttolaitoksissa ja voimalaitoksissa. Päästömittausjärjestelmämme ovat TÜV- ja MCERTS-sertifioituja ratkaisuja. Täysin automaattisten järjestelmien avulla ympäristövaatimusten täyttäminen onnistuu luotettavasti.

Kaasujen jatkuvatoimiseen mittaamiseen CEMS II e -päästömittausjärjestelmä  

 • Mittaa jatkuvatoimisesti teollisten prosessien päästökaasuja kuumista, märistä ja syövyttävistä kaasuvirroista
 • Voidaan varustaa ZrO2-happianalysaattorilla, joka on suunniteltu jatkuvaan märän tai kuivan savukaasun hapen mittaamiseen
 • Mittaa samanaikaisesti eri mittausalueilla jopa 50 kaasua FTIR-kaasunmittausteknologian avulla. Vakiona 16 kaasun yhtäaikainen mittaus: H2O, CO2, CO, N2O, NO, NO2, SO2, HCl, HF, NH3, CH4, C2H6, C3H8, C2H4 ja CH2O
 • Erinomainen 98,4 %:n vuositason käytettävyys

Elohopean jatkuvatoimiseen mittaamiseen CMM AutoQAL ja CMM -päästömittausjärjestelmät 

 • Mittaa jatkuvatoimisesti elohopeaa kuumista, märistä ja syövyttävistä kaasuvirroista
 • Maailman alhaisin sertifioitu mittausaluealue (0-5 µg/m3)
 • Automaattisen QAL3-testin ansiosta (CMM AutoQAL) huolto on nopeaa ja minimoi seisokkiajan
 • CMM-järjestelmä hyödyntää Cold Vapor Atomic Fluorescence (CVAF) -tekniikkaa
 • Alhaiset käyttökustannukset

Dioksiinin ja furaanin näytteenottoon GT90 Dioxin+ -näytteenottojärjestelmä

 • Suunniteltu pitkäaikaiseen dioksiinipäästöjen ja furaanien näytteenottoon eurooppalaisten standardien EN1948-1 ja EN15267 mukaisesti
 • Järjestelmässä on hyödynnetty dioksiininäytteenoton huipputeknologiaa.

Mikä Gasmet-järjestelmä sopii teille parhaiten?

Vastaa kysymyksiin ja ota selvää

Valitse paras kumppani päästöjen mittaamiseen – valitse meidät! 

Kun valitset meidät kumppaniksesi, voit luottaa seuraaviin asioihin:

 • Vähennät riskejä – laitteemme täyttävät kaikki säädösvaatimukset.
 • Säästät kustannuksissa – laitteidemme käyttökustannukset sekä huolto- ja kalibrointikulut ovat minimaalisia.
 • Saat rahoillesi vastinetta – laitteemme on suunniteltu pitkäikäisiksi.
 • Varaudut myös tulevaisuuden tarpeisiin – lisävaatimusten osalta järjestelmien muokkaus onnistuu ilman kalliita laitteistomuutoksia.
 • Saat luotettavan kumppanin – meidät tunnetaan analyyttisestä asiantuntemuksestamme sekä laadukkaiden tuotteiden ja palvelujen toimittajana.