Kun on kyse mahdollisesti vaaralliseen suljettuun tai ahtaaseen tilaan tulevien tai siellä työskentelevien työntekijöiden turvallisuudesta, on hyvä olla varautunut mahdollisiin riskeihin – sekä näkyviin että näkymättömiin. Erilaiset myrkylliset ja syttyvät kaasut voivat aiheuttaa vakavia uhkia työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Ratkaisumme mittaavat samanaikaisesti yli 50 vaarallista kaasua, havaiten erittäin mataliakin pitoisuuksia.

Suljetun tilan ilmanlaadun mittauslaitteet sopivat saumattomasti prosessiisi

Suljettuja tiloja ovat esimerkiksi säiliöt, siilot, viemärit ja tunnelit sekä rakennusten tilat, joissa ilmanvaihto ja liikkuminen on rajoitettua.

Ennen kuin astutaan tilaan, joka sisältää mahdollisia vaarallisia kaasuja, suoritetaan sisääntuloa edeltävä tarkastus suljetun tilan varusteilla. Se tehdään yleensä laskemalla tilaan kaasunilmaisin tai pumppaamalla ilmaa kaasuanalysaattoriin tilaan työnnetyn putken kautta. Näitä alueita tulee tarkkailla aina ennen tilaan astumista ja kun työntekijöitä on paikalla. Kaasuanalysaattorimme mahdollistaa yleisimpien avainyhdisteiden jatkuvan seurannan sekä odottamattomien vaarojen seulonnan – näin voit tehdä tietoisia päätöksiä työtavoista ja turvallisuustoimenpiteistä.

Haluatko oikeasti tietää, mitä suljetuissa tiloissa tapahtuu?

Suljettuun tilaan liittyviä riskejä arvioitaessa ei kannata sulkea pois mahdollisia haitallisia kaasuja tai haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), jotka voivat johtaa työntekijälle vaaralliseen tilanteeseen. Perinteinen kaasumittaus pitää yleensä sisällään vain 4–5 kaasun mittauksen epätarkoilla havaintorajoilla, jolloin voi olla vaikea valita mitattavia kaasuja. GT5000 Terra -kaasuanalysaattorimme avulla et joudu tekemään tällaisia kompromisseja.

GT5000 Terra -kaasuanalysaattorin tärkeimmät hyödyt:

  • Laite mittaa jopa 50 kaasua samanaikaisesti matalilla tunnistusrajoilla.
  • Langaton yhteys valvontakeskukseen nopeuttaa tiedonsiirtoa.
  • Laite on kevyt ja helppo kuljettaa mukana joko selässä tai kädessä kantaen ja siinä on sisäänrakennettu akku.
  • Tulokset valmistuvat paikan päällä sekunneissa.
  • Jatkuva mittaus onnistuu työn ohessa.

GT5000 Terra: suljetun tilan ilmanlaadun mittaus

Kannettava ja roisketiivis (IP54) monikaasuanalysaattorimme GT5000 Terra on huippuluokan laitteisto suljetun tai ahtaan tilan ilmanlaadun mittaukseen. Se mittaa jopa 50 ennalta määritettyä kaasua ja havaitessaan tuntemattomia kaasuja, se pystyy myös tunnistamaan ne 400 kaasun kirjastostamme. Tämä ominaisuus erottaa kaasuanalysaattorimme perinteisistä kaasunmittauslaitteista, jotka eivät kykene tunnistamaan yksittäisten, ennalta määritettyjen kaasujen lisäksi tuntemattomia kaasuja, vaikka havaitsisivatkin niitä.

GT5000 Terran kaasujen samanaikainen tunnistaminen tapahtuu FTIR-teknologialla, joka skannaa koko infrapunaspektrin. Sen avulla voit analysoida tulokset välittömästi ne saatuasi. FTIR-teknologian avulla on mahdollista mitata myös asetonin, muurahaishapon ja kloroformin tasoja, joita ei voi mitata perinteisillä analysaattoreilla.

Lue lisää GT5000 Terrasta

Tunnista ja havainnollista mahdolliset vaarat GT5000 Terran avulla

GT5000 Terraan sisältyy Calcmet-ohjelmistomme, joka analysoi näytespektrin kehittyneen algoritmin avulla. Calcmetissa on helppokäyttöinen käyttöliittymä, joka mahdollistaa mittaukset yhdellä napsautuksella, pitoisuustulosten samanaikaisen tarkastelun sekä spektrien näytteenoton ja referoinnin. Voit myös tarkastella kaasujen aikatrendejä. Tulokset ovat saatavilla muutamassa sekunnissa, joten saat tietoa kentällä heti, kun sitä tarvitset.

Ota yhteyttä myyntiimme tai paikalliseen jälleenmyyjään

GT5000 Terra konsultin työkaluna

Analysoi laajempi kirjo haitallisia kaasuja asiakkaidesi suljetuissa tiloissa – lisää arvoa konsultoinnillesi.

Kun pystyt mittaamaan samanaikaisesti ja tarkasti kymmeniä haitallisia kaasuja, pystyt helpommin ja nopeammin auttamaan asiakkaitasi määrittelemään, onko suljettu tila turvallinen. Kaasut, kuten asetoni tai kloroformi, voivat olla haitallisia ja jopa tappavia, eivätkä tavalliset mittauslaitteet pysty havaitsemaan niitä. Kaasuanalysaattorimme mittaustulokset puolestaan ovat luotettavia ja helpottavat työtäsi.

Voit tarjota lisäarvoa asiakkaillesi työmaa-auditoinneilla ja ilmakehätesteillä. Niiden avulla asiakkaidesi on helpompi ymmärtää, mitä suljetussa tilassa on vastassa: syttyvistä kaasuista myrkyllisiin kaasuihin, jotka voivat aiheuttaa merkittäviä lyhyen ja pitkän aikavälin terveyshaittoja. Tämän tiedon avulla asiakkaidesi on helpompi noudattaa suljetun tai ahtaan tilan ilmanlaadun mittausta koskevia määräyksiä ja standardeja.

 


GT5000 Terra – suljetun tilan ilmanlaadun mittaamiseen

GT5000 Terra on maailman pienin kannettava ja roisketiivis FTIR-monikaasuanalysaattori, joka mittaa jopa 50 kaasua samanaikaisesti. Langattoman tiedonsiirron ansiosta saat mittaustulokset reaaliajassa.

Lue lisää