Gasmet valmistaa kannettavia ja tehokkaita kaasuanalysaattoreita kasvihuonekaasuvirtauksen mittauksiin. Kaikki keskeiset kaasukomponentit voidaan mitata sekunneissa: N2O, CH4, CO2, H2O, CO ja NH3.

Ilmastonmuutos ja kasvihuonekaasut

Maaperän biologiset ja abiologiset prosessit ovat merkittävä kasvihuonekaasujen lähde. Tämän vuoksi maaperän kasvihuonekaasujen mittaaminen on tärkeä osa ilmastonmuutostutkimusta. Maaperästä ilmakehään vapautuvat kasvihuonekaasut, kuten hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja typpioksiduuli (N2O), ovat pääasiassa elollista alkuperää.

Maaperäpäästöjen mittausmenetelmät

Yleensä maaperän kasvihuonekaasujen mittaamiseen on kaksi eri tapaa: joko näytteet kerätään neulalla laboratoriossa analysoitavaksi tai mittaukset tehdään paikan päällä laboratoriotyöstä aiheutuvien viiveiden, kustannusten ja näytteiden kuljetusvirheiden välttämiseksi. Gasmet Technologiesin kannettavien, kestävien, akkukäyttöisten maaperän päästöanalysaattorien kehitys on mahdollistanut luotettavan kasvihuonekaasujen mittauksen paikan päällä.

Gasmet-kaasuanalysaattorit voidaan integroida Eosense-multiplekseriin ja ‑kaasuvirtauskammiohin. Voit ladata pikaohjeet eosMX-multiplekserin ja eosAC-kaasuvirtauskammioiden käyttöön FTIR-kaasuanalysaattorin kanssa täältä.

 

Maaperäpäästöjen mittaus kannettavalla kaasuanalysaattorilla

Maaperäpäästöjen mittaus kannettavalla kaasuanalysaattorilla

Miten mitata kaasuvirtaus?

Maaperän eri kaasujen virtaukset voi mitata suljetulla mittaussysteemillä, joka koostuu yksinkertaisimmillaan mittauskammiosta ja siihen integroidusta Gasmet-analysaattorista. Näyte Kiertää kammiosta analysaattoriin, ja edelleen takaisin kammioon. Analysaattori mittaa pitoisuuden muutoksia kammiossa suhteessa kammion pinta-alaan ajan funktiona.

FTIR kasvihuonekaasujen mittauksessa

Gasmetin ratkaisu kasvihuonekaasuvirtausten mittauksiin perustuu FTIR-teknologiaan. FTIR kuvantaa ja analysoi koko infrapunaspektrin kaikkien infrapunaa absorboivien kaasujen mittaamiseksi näytteestä yhtä aikaa. Useimmilla molekyyleilla on ominaisabsorptiospektri, jonka avulla voidaan tunnistaa kaasuja ja mitata niiden pitoisuus tarkasti.

FTIR-teknologia sopii hyvin kasvihuonekaasujen mittaamiseen laajalla alueella, ja sopii erilaisten, kasvihuonekaasupäästöiltään vaihtelevien maaperätyyppien ja ekosysteemien tutkimukseen, esimerkiksi erilaisten luonnon maaekosysteemien, maatalousmaan sekä vesiympäristöjen tutkimukseen. Gasmet-maaperäpäästöanalysaattorien avulla käyttäjä pystyy seuraamaan pitoisuuden muutoksia reaaliajassa sekä tutkimaan ja analysoimaan tuloksia heti niiden keräämisen jälkeen.

Kannettavat kaasuanalysaattorit

Gasmetin valikoimassa on kaksi kentällä käytettävää FTIR-teknologiaan perustuvaa maaperäpäästöanalysaattoria jatkuvatoimisiin monikomponenttikaasuanalyyseihin: GT5000 Terra ja DX4015. Nämä vankat kaasuanalysaattorit mahdollistavat jopa 50 kaasun samanaikaisen mittauksen. Kumpikin maaperäpäästöanalysaattori on ihanteellinen valinta kenttätyöhön, ja ne pystyvät ottamaan näytteitä useista kammioista automaattisesti.

Analysaattorit eivät vaadi vertailukalibrointeja: tarvitaan vain taustaspektrin mittaus typpikaasulla. Tämän seurauksena kenttämittaus on nopeaa ja yksinkertaista, ja laitteiden pieni koko tekee niistä houkuttelevan vaihtoehdon myös laboratorioympäristöön.

Tiedon käsittely

Analysaattoreja käytetään monipuolisella Calcmet-ohjelmalla, joka mahdollistaa tulosten suoran tarkastelun ja sisältää tehokkaat työkalut aiempien mittausten jälkianalysointiin. Tulokset voi viedä Calcmetista ulos yksinkertaisessa taulukkomuodossa, jotta käyttäjät voivat helposti käyttää dataa tiedon jatkokäsittelyyn, kuten virtausten laskemiseen mitatuista pitoisuuksista Excelissä

Voiko analyysiin lisätä uusia kaasuja?

Kyllä! Fourier-muunnosta hyödyntävä infrapunaspektroskopia (FTIR) on erittäin monipuolinen teknologia. Mitattavien kaasujen määrä on vertaansa vailla, ja järjestelmä on helposti määritettävissä mittaamaan uusia yhdisteitä ilman laitemuutoksia. Koska kaikki yhdisteet mitataan samasta spektridatasta, jopa aiemmista mittauksista voidaan tutkia uusia kiinnostavia yhdisteitä.