Vastuullinen, kestävä ja inhimillinen toiminta on maailmassa tärkeämpää kuin koskaan. Haluamme on olla osaltamme varmistamassa, että ilma pysyy puhtaana meille kaikille nyt sekä tulevassa. Korkean teknologian yrityksenä tunnemme teknologian voiman ja uskomme, että ratkaisumme voivat auttaa muuttamaan ilmaston lämpenemisen suuntaa. Tunnistamme myös sosiaalisen vastuumme kaikessa toiminnassamme: välitämme ihmisistä lähellä ja kaukana sekä pyrimme säästämään arvokkaita luonnonvaroja.

Visio

Kestävän kehityksen visiomme on luoda maailma, jossa teollisuuden ilmansaasteet eivät enää ole uhka ihmisten terveydelle ja planeetallemme. Pyrimme saavuttamaan tämän luomalla kestävämpiä ja innovatiivisempia ratkaisuja, jotka vähentävät päästöjä sekä edistävät energia- ja resurssitehokkuutta, sekä tukemalla oikeudenmukaisuutta ja inkluusiota.

Aiheesta lisää Nedermanin sivuilla (englanniksi) Sustainability | Nederman (nedermangroup.com)

Strategia

Yhdistyneet kansakunnat on määritellyt 17 kestävän kehityksen tavoitetta, joilla pyritään varmistamaan kestävä tulevaisuus, poistamaan köyhyys ja nälkä sekä edistämään rauhaa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta kaikille. Yritykset voivat vaikuttaa merkittävästi siihen, miten ihmisiä ja ympäristöä kohdellaan ja miten vauraus jakautuu yhteiskunnassa. Siksi yrityksillä on tärkeä rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Tarkastelimme vuonna 2023 niitä kestävän kehityksen tavoitteita, joita me voimme edistää liiketoiminnallamme. Päädyimme painottamaan kolmea seuraavaa tavoitetta:

  • Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.
  • Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
  • Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

 

Gasmetin vastuullisuustavoitteiden askeleet vuoteen 2030