Pelastustoimi kohtaa vaarallisia kaasuja, jotka on tunnistettava nopeasti. Gasmet valmistaa kannettavia ja tehokkaita kaasuanalysaattoreita näihin elintärkeisiin mittauksiin. Mittaa laaja joukko kaasuja yhtä aikaa paikan päällä. Lue ratkaisuistamme pelastustoimen kaasumittauksiin!

Pelastustoimi kohtaa odottamattoman

Onnettomuuksissa, joihin liittyy kemikaaleja ja muita vaarallisia aineita (HAZMAT), tarvitaan nopeita ja tarkkoja kaasumittauksia ensivasteen osana. Onnettomuudet ovat luonnostaan yllättäviä ja ennakoimattomia, joten ensivasteessa näissä tilanteissa käytettävien laitteiden tulee olla riittävän joustavia, että ne toimivat mitä erilaisimmissa skenaarioissa. CBRN-yksiköt, joiden tehtävänä on suojella yleisöä kemiallisilta ja biologisilta vaaroilta sekä säteily- ja ydinvaaroilta, tarvitsevat myös vastaavia ratkaisuja kemikaaliuhkien tunnistamiseen ja torjumiseen. Formaldehydi, tolueeni, ammoniakki, arsiini ja muut kaasut voivat vaarantaa terveyden vakavasti. Koska aina ei ole mahdollista tietää etukäteen, mitä HAZMAT-tilanteissa voi tulla vastaan, tarvitaan sekä kaasujen tunnistamista että niiden määrien mittaamista.

Tulokset välittömästi ja kustannustehokkaasti

Perinteisesti tuntemattoman näytteen analysointi on vaatinut näytteenoton ja sen jälkeen aikaa vievän ja kalliin laboratorioanalyysin. Joskus tilanne kuitenkin edellyttää nopeita päätöksiä, eikä ennen toimiin ryhtymistä ole aikaa odottaa laboratoriotuloksia. Laboratoriotason tuloksia antava kannettava analysaattori voi tämän vuoksi olla ensivasteyksiköillä välttämätön työkalu, jonka avulla yksikön työntekijät voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä kentällä.

Kannettava kaasuanalysaattori vaarallisille kaasuille

Gasmetin kannettavat FTIR-analysaattorit ovat ihanteellinen työkalu tähän tehtävään. Ne mahdollistavat laajan kaasuvalikoiman mittaamisen, ja tuloksia voi tarkastella välittömästi. Teknologia mahdollistaa myös näytteessä olevien tuntemattomien kaasujen tunnistamisen, mikä on elintärkeää sekä HAZMAT- että CBRN-tilanteissa, joissa voi olla mahdotonta tietää etukäteen tarkalleen, mitä ensivasteyksikön vastassa on. GT5000 Terra mahdollistaa jatkuvatoimiset mittaukset. Siinä on sisäänrakennettu Wifi tai Bluetooth, ja sitä voi etäkäyttää VPN:n kautta. Vaativaan kenttäkäyttöön suunniteltu kannettava ja roiskeenkestävä GT5000 Terra on työkalu, joka vastaa ensivasteyksiköiden tarpeisiin.