Kannettava näytteenottojärjestelmä

Gasmetin kannettava näytteenottojärjestelmä on suunniteltu kannettaviin päästömittauksiin.

Sitä voidaan käyttää näytteenottoon, kun mitataan saastepitoisuuksia märistä ja syövyttävistä kaasuvirroista. Näytekaasu voidaan mitata laimentamatta ja kuivaamatta, sillä niin näytepumppu, lämmitetty suodatin kuin venttiilikin sijaitsevat kaikki moduulissa, joka lämmitetään 180 ºC:seen. Näytteenottojärjestelmästä kaasut voidaan ohjata Gasmet FTIR ‑kaasuanalysaattoriin.

Kannettava näytteenottojärjestelmä sisältää virtaliitännät ja lämpötilaohjaimet lämmitetyille näytelinjoille ja lämmitetylle moduulille. Yksikkö liitetään ulkoiseen PC:hen Gasmet FTIR ‑kaasuanalysaattorin kautta, ja sitä voidaan ohjata Calcmet-ohjelmistolla.

Lisätietoja järjestelmän muista osista: Gasmet DX4000.

Keskeiset edut

  • Kannettavan näytteenottojärjestelmän toiminta on automaattista, mutta näytepumppua ja venttiiliä voidaan ohjata myös manuaalisesti.
  • Gasmet FTIR -kaasuanalysaattorin taustaspektrin mittaus voidaan tehdä automaattisesti kannettavan näytteenottojärjestelmän avulla.
  • Näytteenottojärjestelmä voidaan varustaa näytteenottimella ja / tai lämmitetyillä näytelinjoilla

Esitteet