Dioksiinikeräysjärjestelmä (GT90 Dioxin+)

Täydellinen ratkaisu dioksiinimittaukseen

GT90 Dioxin+ on suunniteltu erityisesti dioksiinipäästöjen pitkän aikavälin seurantaan. Automaattinen järjestelmä on dioksiinikeräyksen uusinta teknologiaa, ja se täyttää kaikki dioksiinimittausstandardin vaatimukset. Koska dioksiinit voivat olla terveydelle haitallisia, viranomaiset ovat asettaneet päästöraja-arvoja, joita on seurattava. Seuranta tapahtuu eurooppalaisen EN 1948-1 ‑standardin mukaisesti. GT90 Dioxin+ on MCERTS-sertifioitu järjestelmä, ja MCERTS-sertifikaatissa ilmoitetut olosuhteet vastaavat QAL1-menettelyä: EN15267-1, EN15267-2:2009

Järjestelmä on täydellinen ratkaisu vaarallisten orgaanisten yhdisteiden jatkuvatoimiseen isokineettiseen näytteistykseen teollisuus- ja kotitalousjätteen polttolaitoksissa. Dioksiinien lisäksi järjestelmä pystyy keräämään furaaneja ja muita pysyviä orgaanisia yhdisteitä (POP), kuten polykloorattuja bifenyylejä (PCB) ja polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH). GT90 Dioxin+ järjestelmästä on olemassa kaksi versiota: GT90 Dioxin+ Standard ja GT90 Dioxin+ Compact. Standard versio sisältää kaksi sondiputkea näytteenottoa varten ja compact sisältää yhden. Jotta järjestelmästä saisi vielä enemmän irti, GT90 Dioxin+ Standard-versio voidaan varustaa myös ParTrace-optiolla, joka mahdollistaa raskasmetallien ja hienopölyn keräämisen.

Vertaansa vailla olevat dioksiinin mittausrajat

GT90 Dioxin+ on suunniteltu keräämään pienimpiäkin dioksiinin ja dioksiinin kaltaisten yhdisteiden pitoisuuksia vaativissa teollisissa ympäristöissä jopa pakkaslämpötilassa. Järjestelmän suorituskyky on testattu ja validoitu, ja se mahdollistaa mittaukset aina 0,0003–0,252 ng I-TEQ/m3:iin asti. Järjestelmä kestää jopa 150 mg:n/m3 pölykuorman ja 30 m/s:n nopeuden ilman vaikutusta suorituskykyyn.

Keskeiset edut

 • Pitkän aikavälin isokineettinen näytteenotto
 • EN 19481-1:n mukaisuus
 • Dioksiinin, furaanien ja muiden pysyvien orgaanisten yhdisteiden (POP) näytteenotto
 • POP:t, kuten polyklooratut bifenyylit (PCB) ja polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH)
 • Korkea havaintokyky
 • Käytettävyys 100 %

Huippuluokan laite

GT90 Dioxin+ koostuu lämmitetystä sondista, jossa on nollapaineanturiputket, lämmitetystä linjasta ja ohjauskaapista.  Järjestelmässä on titaaniset sondiputket ja näytepatruunat. Erittäin ankariin mittauspisteen olosuhteisiin voimme valinnaisesti toimittaa lämmönsiirtimen ja titaaniset sondin venttiilit: Tällöin kaikki näytekaasun kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit sondiputken kärjestä näytepatruunaan ovat titaania.

Sondi sisältää automaattiset takaisku- ja sondin puhdistustoiminnot. Järjestelmä voidaan varustaa myös etäyhteydellä ja kauko-ohjauksella, mikä mahdollistaa esim. etäkalibroinnit, vuototestit ja tietojen lataamisen käytön aikana. Käytetty laimennustekniikka mahdollistaa työskentelyn ilman mitään savukaasulauhdetta, sillä vain kuiva näytepatruuna lähetetään laboratorioon analysoitavaksi.

Tekniset ominaisuudet

 • Jatkuvaan toimintaan suunniteltu automaattinen järjestelmä
 • Lämmitetty näytteenottoanturiyksikkö ja lämmitetty linja
 • Näytteenottonopeus 1,1–30 m/s
 • Suunniteltu teollisuuskäyttöön ankarissakin olosuhteissa
 • Kestää pölyä 150 mg/m3:n pitoisuuteen asti
 • Kuivia näytepatruunoita käyttävä laimennusmenetelmä
 • Huolellisesti valitut materiaalit
 • Etäyhteys ja kauko-ohjaus

Dioksiinin näytteenottovaatimukset jätteenpoltossa

Jätteenpolton parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT, Best Available Technology) päätelmät asettavat uusia BAT-päästötasoja dioksiinin kaltaisille PCB-yhdisteille. Jätteenpolton BAT-päätelmien päätarkoituksena on vähentää erilaisten jätteenkäsittelylaitosten ilma- ja vesipäästöjä. Uusittu BREF määrittää teknisen perustan ja BAT-päästötasot EU:n kansallisille viranomaisille laitosten käyttölupien asettamista varten. BAT-päästötasot toimivat viranomaisten viitekehyksenä laitoskohtaisten päästöraja-arvojen asettamisessa. Voit lukea yksityiskohtaisen raportin täältä: WI BAT conclusions published – key findings in emissions monitoring (Jätteenpolton BAT-päätelmät julkaistu – keskeiset löydökset päästöjen mittaamisessa)

Esitteet

Lue lisää: