Tärkeimmät hyödyt

 • Sertifioitu järjestelmä, joka täyttää eurooppalaisen standardin EN 1948-1:2006 vaatimukset
 • Näytteenottotekniikka mahdollistaa helpon näytteiden käsittelyn ja analysoinnin
 • Näytteenotto dioksiinista, furaaneista ja muista pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (POP)
 • Helppokäyttöinen ja kustannustehokas
 • Kestävä

Pyydä tarjous

GT90 Dioxin+ on suunniteltu erityisesti pitkän aikavälin dioksiinipäästöjen näytteenottoon automaattisesti ja edustaa dioksiininäytteenoton huipputeknologiaa. Järjestelmä on MCERTS-sertifioitu ja täyttää kaikki dioksiinimittausstandardin vaatimukset. GT90 Dioxin+ soveltuu käytettäväksi erilaisissa teollisissa prosesseissa, kuten jätteenpoltossa ja sementin valmistuksessa. Saat dioksiininäytteenottoon kokonaisvaltaisen ratkaisun, joka koostuu järjestelmästä, elinikäisestä tuesta, dokumentaatiosta ja koulutuksesta sekä yli 30 vuoden asiantuntemuksestamme.

Ratkaisu pitkäaikaiseen näytteenottoon

Järjestelmä on täydellinen ratkaisu vaarallisten orgaanisten yhdisteiden jatkuvatoimiseen isokineettiseen näytteistykseen teollisuus- ja kotitalousjätteen polttolaitoksissa. Dioksiinien lisäksi järjestelmä pystyy keräämään furaaneja ja muita pysyviä orgaanisia yhdisteitä (POP), kuten polykloorattuja bifenyylejä (PCB) ja polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH). Järjestelmän voidaan myös varustaa ParTrace-optiolla, joka mahdollistaa raskasmetallien ja hienopölyn keräämisen.

Lue miksi pitkän aikavälin näytteenoton tulokset ovat luotettavampia kuin lyhyen aikavälin tulokset

Tekniset kohokohdat

 • Automaattinen isokineettinen näytteenotto standardin EN1948-1 / TS 1948-5 mukaisesti
 • Laimennustekniikka mahdollistaa helpon näytteiden käsittelyn
 • Suunniteltu käytettäväksi teollisissa prosesseissa, erityisesti jätteenpoltossa
 • MCERTS-sertifioitu ratkaisu
 • Näytteenotto onnistuu pienimmistäkin dioksiinin ja dioksiinin kaltaisten yhdisteiden pitoisuuksista
 • Jopa 6 viikon näytteenotto
 • Järjestelmää on mahdollista käyttää ja hallita etänä.

Tarkoitusta varten suunniteltua teknologiaa

Teollisuuspäästöjä koskeva direktiivi (IED) ja jotkin alakohtaiset BREF/BAT-asiakirjat edellyttävät dioksiinien seurantaa. GT90 Dioxin+ on suunniteltu täyttämään nämä vaatimukset ja keräämään pienimpiäkin dioksiinin ja dioksiinin kaltaisten yhdisteiden pitoisuuksia vaativissa teollisuusolosuhteissa.

Ennennäkemätön suorituskyky

GT90 Dioxin+ -järjestelmän suorituskyky on testattu ja validoitu. Se mahdollistaa mittaukset 0,0003–0,252 ng I-TEQ /m³:iin asti, ja järjestelmä kestää jopa 150 mg/m3:n pölykuorman ja 30 m/s:n nopeuden suorituskykyä heikentämättä.

Luotettava dioksiininäytteenottomenetelmä

Järjestelmä käyttää standardin EN 1948-1 mukaista laimennusmenetelmää. Lämmitettävän näytelinjan ja käytetyn laimennusmenetelmän ansiosta kondensaattia ei muodostu. Kun näytteenottojakso päättyy, kuivasuodatinyksikkö viedään analysoitavaksi akkreditoituun laboratorioon. Kuivan näytteen toimittaminen laboratorioon on helpompaa ja myös näytteenotto on luotettavampi, koska kondensaattia ei muodostu eikä sitä tarvitse siksi viedä analysoitavaksi.

Näytteenoton huippuominaisuudet

Huippuluokan ominaisuuksien ansiosta anturiyksikön huollon tarve on minimaalinen eikä järjestelmän sisälle pääse likaa. Järjestelmä voidaan varustaa myös etäkäytöllä ja -ohjauksella, jolloin esimerkiksi etäkalibrointi, vuototestit ja tiedonsiirto onnistuvat käytön aikana.

Matala lämpötila näytepölylle

Dioksiinit imeytyvät savukaasuissa pääasiassa hiukkasiin, mutta ne myös haihtuvat kaasufaasissa. Näytteenoton yhteydessä savukaasut jäähdytetään laimennusilmalla, jolla varmistetaan, että suuri osa kaasumaisista dioksiineista on ja pysyy imeytyneinä hiukkasiin. Alhaisessa lämpötilassa kemialliset reaktiot (häviöt) tai synteesi (tuotanto) eivät ole mahdollisia, joten tulokset ovat tarkkoja ja luotettavia.

GT90 Dioxin+ versiot

Saatavilla on kaksi versiota, Standard ja Compact. Standard-versiossa on kaksi sondia, ja se sopii erityisen hyvin isomman halkaisijan piippuihin. Siinä on myös ParTrace-optio, joka mahdollistaa hienopöly- ja raskasmetallinäytteenoton. Compact-versiossa puolestaan on yksi sondi, ja se sopii paremmin halkaisijaltaan pienempiin piippuihin. Molemmat versiot ovat MCERTS-sertifioituja ja tarjoavat korkealaatuista mittaamista.

Katsaus GT90 Dioxin+ -järjestelmään

Järjestelmä koostuu lämmitetystä näytteenottoyksiköstä, lämmitetystä kaasulinjasta ja ohjauskaapista. Järjestelmässä on vakiona titaaniset sondiputket ja patruunat. Erittäin vaativiin mittausolosuhteisiin on saatavilla myös titaaninen lämmönsiirrin ja sondin venttiilit, jolloin kaikki näytekaasun kanssa kosketuksissa olevat materiaalit sondiputken kärjestä patruunaan ovat titaania.

Dioksiinin näytteenottovaatimukset jätteenpolttolaitoksissa

Joulukuussa 2019 julkaistiin parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT, Best Available Techniques) päätelmät jätepolttolaitoksille (WI BAT) teollisten päästöjen direktiivin (IED) mukaisesti. BAT-asiakirja sisältää dioksiinin ja dioksiinin kaltaisten PCB-yhdisteiden uudet BAT-AEL-päästöarvot, jotka toimivat viranomaisten viitekehyksenä laitoskohtaisten päästöraja-arvojen asettamisessa. Tutustu yksityiskohtaiseen raporttiin.

Emissions monitoring handbook

Lataa englanninkielinen ilmainen päästömittausoppaamme, jonka avulla saat yleiskuvan kaasupäästöjen seurantaan liittyvistä vaatimuksista, säädöksistä, käytännöistä ja ratkaisuista. Oppaassa käsitellään erityisesti suuria teollisuuslaitoksia seuraavissa kohteissa:

 • Jätteenpoltto (WI) / jätteestä energiaksi (WtE)
 • Jätteen rinnakkaispoltto (yhteispoltto)
 • Suuret polttolaitokset (LCP)
 • Sementtiuunit
 • Kemiantehtaat ja niihin liittyvät teollisuudenalat

Lataa opas täältä

Dioksiininäytteenoton kokonaisvaltainen ratkaisu

Luotettavat ratkaisut

Saat meiltä täydellisen ratkaisun päästömittauksen tarpeisiisi. Laitteemme ovat luotettavia pitkällä aikavälillä, helppokäyttöisiä ja vaatimuksen mukaisia.

Ammattitaito ja keskinäinen luottamus

Pyrimme tarjoamaan sujuvaa kumppanuutta jokaisessa vaiheessa konsultaatiosta lähtien aina järjestelmän käyttöönottoon, huoltoon ja tukeen.

Paikallinen tuki

Globaalit, monialaiset tiimimme ja laaja jälleenmyyjäverkostomme varmistavat, että saat ammattimaista ja nopeaa palvelua ja tukea paikallisesti.

Löydät meiltä myös kokonaisvaltaiset ratkaisut muiden päästöjen ja elohopean mittaamiseen.

Jätä meille yhteystietosi alla olevalla lomakkeella, niin otamme sinuun yhteyttä. Voit myös jättää viestin chatbottimme kautta tai lähettää meille sähköpostia osoitteeseen contact@gasmet.fi