Erilaisten tuotteiden lisäksi konteissa voi olla myrkyllisiä kaasuja, jotka aiheuttavat terveysvaaroja niitä avaaville tai purkaville työntekijöille. Gasmet valmistaa tehokkaita kannettavia kaasuanalysaattoreita vaarallisten kaasujen mittaamiseen suljettujen tilojen sisällä. Ratkaisujemme avulla voit mitata laajan joukon kaasuja yhtä aikaa kustannustehokkaasti. Lue ratkaisuistamme konttien valvontaan!

Myrkylliset kaasut konttien sisällä

Rahtikontit ja puiset pakkausmateriaalit kaasutetaan, eli fumigoidaan, esimerkiksi fosfiinilla tai sulfuryylifluoridilla tuhoeläinten ja mikro-organismien leviämisen estämiseksi. Fumigointikaasut ovat kuitenkin myrkyllisiä ja vaarantavat ihmisten terveyden jo pieninä pitoisuuksina. Lisäksi kontissa kuljetetuista tuotteista voi vapautua haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, kuten hiilidioksidia, hiilimonoksidia ja styreeniä. Niitä vapautuu valmistusprosesseissa käytetyistä liuottimista, pinnoitteista ja liimoista, ja näiden höyryjen pitoisuudet voivat olla merkittäviä suljetun kontin sisällä. Kaasumittauksia tarvitaan konttien avaavien työntekijöiden terveyden suojaamiseen. Lue lisää lataamalla Konttimittausoppaamme.

Usean kaasun mittaus yhtä aikaa

Koska mahdollisesti vaarallisia kaasuja voi tulla monista erilaisista lähteistä, turvallisen työympäristön luomiseksi tarkkailtavien kaasujen määrä on erittäin suuri. Eri kaasut ovat vaarallisia eri pitoisuuksissa, joten on tärkeää käyttää menetelmää, joka pystyy mittaamaan tarkasti jokaisen kaasun näytteestä ja mittaamaan valtavan määrän eri kaasuja. Kontin sisäilman aikaa vievä näytteenotto ja laboratorioanalyysi ei ole usein mahdollista, koska konttien on liikuttava nopeasti eikä niitä voi pitää pitkään odottamassa analyysin tuloksia. Tämän vuoksi kannettava ratkaisu on paljon parempi kuin perinteinen laboratorioanalyysi.

Kannettava kaasuanalysaattori konttimittauksiin

Kannettavat Gasmet-kaasuanalysaattorit ovat tehokas ja kustannustehokas ratkaisu kaasumittauksiin rahtikonttien sisällä. FTIR-teknologian avulla voidaan mitata vertaansa vailla oleva suuri määrä kaasuja, mikä parantaa työntekijöiden turvallisuutta. Mahdollisuus mitata 50 komponenttia yhtä aikaa tarkoittaa, että näytteestä voidaan seuloa tärkeimmät kiinnostavat kaasut, ja jos jotakin yllättävää löytyy, FTIR on ihanteellinen ratkaisu sen tunnistamiseen. GT5000 Terra on kestävä ja antaa tuloksen nopeasti eikä se tarvitse kalibrointikaasuja (paitsi typpikaasua nollamittauksiin) tai kulutustarvikkeita näytteenottoon. Tämä tarkoittaa, että myös ratkaisun kokonaiskustannukset ovat poikkeuksellisen pienet.