Kylmähöyryatomifluoresenssi (CVAF) on tehokas näytteen päästämän fluoresenssivalon tunnistamiseen perustuva tekniikka. Teknologian toimintaperiaate on selitetty pähkinänkuoressa alla.

Ensinnäkin tarvitaan UV-valon lähde. UV-valon lähteenä käytetään elohopeahöyrylamppua, jonka valo ohjataan näytekyvettiin. Kun näytekaasu tulee näytekyvettiin, UV-valo virittää kaasun elohopea-atomit.

Heti tämän jälkeen virittyneet Hg-atomit emittoivat absorboituneen energian uudelleen, mitä kutsutaan fluoresenssiksi. Fluoresenssivalo on suuntaamatonta, eli sitä emittoituu joka suuntaan. Tämän vuoksi tunnistin asetetaan yleensä 90 asteen kulmaan valonlähteestä, jotta voidaan varmistaa, että vain fluoresenssivalo tunnistetaan. Tunnistin on fotonilaskurimoduuli, joka tunnistaa vain Hg-atomeista tulevat fotonit.

CVAF on erittäin selektiivinen ja herkkä tekniikka, mikä mahdollistaa äärimmäisen pienten elohopeapitoisuuksien tarkan mittauksen. CVAF:n pieni tunnistusraja mahdollistaa myös savupiippukaasun laimentamisen. Laimentamalla voidaan poistaa muiden kaasujen, kuten SO2:n ja O2:n, ristihäiriövaikutukset.

Keskeiset edut

  • Korkein herkkyys
  • Erittäin selektiivinen
  • Tulevaisuudenkestävä teknologia

Gasmetin ratkaisu

Gasmetin jatkuvatoimisissa elohopeanmittausjärjestelmissä CMM AutoQAL ja CMM käytetään CVAF-tekniikkaa Gasmetin omalla ratkaisulla, joka mahdollistaa alhaisimpien elohopeapitoisuuksien mittaamisen kuumista, märistä ja syövyttävistä kaasuvirroista.

Järjestelmien havaintoraja on 0,02 µg/m3 ja sertifioitu mittausalue on maailman alhaisin (0–5 µg/m3). CVAF-teknologia ja Gasmetin kehitystyö mahdollistavat jatkuvatoimisen ja tarkan mittauksen ilman tarvetta näytteen esiväkevöitykselle. Sisäänrakennettu korkealämpökonvertteri muuntaa kaikki elohopeayhdisteet alkuaine-elohopeaksi kaasumaisen kokonaiselohopean mittaamista varten. CMM AutoQAL sisältää myös automaattisen  integroidun QAL3-validointityökalun. Sekä Hg0- että HgCl2-tarkastuksiin kykenevän sertifioidun testikaasugeneraattorin ansiosta QAL3-toimintaan ei enää tarvita ulkoista kaasugeneraattoria.

Lue lisää CVAF-teknologiasta meidän blogissa:

CVAF – An Extremely Sensitive Technology for Mercury Measurement with Zero S02 Interference