Gasmet-kalibrointilaite

Gasmetin kannettava kalibrointilaite on yksi tärkeimpiä työkaluja uusien sovellusten tuottamisessa Gasmet FTIR ‑kaasuanalysaattorille. Kalibrointilaitteessa on ruiskupumppu, manuaalinen neulaventtiili, massavirtausmittari ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu ruiskutuskammio. Ruiskupumppu ruiskuttaa tarkan määrän nestettä tai kaasua kuumaan typpikaasuvirtaukseen ja tuottaa näin jatkuvan virtauksen kalibrointikaasua, jonka pitoisuus on tiedossa.

Ruiskutettu neste höyrystetään ruostumattomasta teräksestä valmistetussa ruiskutuskammiossa, joka voidaan lämmittää 180 °C:seen, joten kalibrointilaite on erityisen hyödyllinen tuotettaessa suuren pitoisuuden vesihöyrykalibrointikaasua.

Ruiskun kokoa muuttamalla kalibrointilaitteella voidaan tuottaa homogeenistä kalibrointikaasua ppm-pitoisuuksista usean prosentin pitoisuuksiin (kyllästetty kaasu).

Gasmet-kalibrointilaite on sisäänrakennettu tukevaan salkkuun. Sitä voi kuljettaa helposti Gasmet FTIR ‑kaasuanalysaattorin ja Gasmetin kannettavan näytteenottoyksikön kanssa.

Esitteet