Jatkuvatoimiset elohopeamittausjärjestelmät (CMM AutoQAL & CMM)

Gasmet tarjoaa kaksi ratkaisua jatkuvatoimiseen elohopeamittaukseen: CMM ja CMM AutoQAL. CMM AutoQAL on integroidulla QAL3-validointityökalulla varustettu tulevaisuuskestävä sertifioitu jatkuvatoiminen elohopeamittausjärjestelmä, jonka havaintokyky on markkinoiden paras. Näissä järjestelmissä on maailman alhaisin sertifioitu mittausalue ja vertaansa vailla oleva vasteaika, ja ne ovat täydellinen ratkaisu elohopean jatkuvaan mittaamiseen kuumissa, märissä ja syövyttävissä kaasuvirroissa.

Elohopeamittaus automaattisella QAL3-validointityökalulla

Näiden ratkaisujen erona on se, että CMM AutoQal on markkinoiden ainoa TÜV- ja MCERTS EN 15267 ‑sertifioitu ratkaisu, jossa on automaattinen integroitu QAL3-validointityökalu. Sekä Hg0- että HgCl2-tarkastuksiin kykenevän sertifioidun testikaasugeneraattorin ansiosta QAL3-toimintaan ei enää tarvita ulkoista kaasugeneraattoria. Tämä säästää aikaa ja rahaa ja tekee järjestelmän kustannustehokkaaksi erittäin pienten käyttökustannusten seurauksena. Manuaalisia lisätarkastuksia voi tehdä tarvittaessa, mikä varmistaa käyttäjäystävällisyyden.

CMM AutoQAL:n ja CMM:n sertifioitu mittausalue on maailman alhaisin (0–5 µg/m3). Järjestelmän korkein sertifioitu mittausalue on 1 000 µg/m3, ja vielä suurempiakin pitoisuushuippuja voi mitata ilman mitään laitemuutoksia. Vaikka päästörajat voivat muuttua tulevaisuudessa, CMM AutoQAL on tulevaisuuskestävä ratkaisu, joka täyttää sertifioidun alueen päästöraja-arvojen (ELV) mukaisesti. EN 15267-3 ‑standardin mukaan järjestelmän matalin sertifioitu alue ei saa olla jätteenpoltossa yli 1,5 kertaa päivittäisen päästöraja-arvon ja suurissa polttolaitoksissa yli 2,5 kertaa päivittäisen päästöraja-arvon, , jonka takia pieni mitta-alue on olennainen ominaisuus.

AutoQAL:in keskeiset edut

 • Nopea ja helppo integroitu QAL3-ominaisuus
 • Ohjelmisto antaa kalibroinnin tulokset välittömästi: Läpäisty/hylätty
 • Ei tarvetta ulkopuolisten laboratorioiden manuaalisille QAL3 testeille -> Säästää rahaa
 • Erittäin pienet käyttökustannukset

Laitteiston keskeiset edut

 • Tulevaisuuskestävä, maailman alhaisin sertifioitu mittausalue 0–5 µg/m3 (EN 15267)
 • Markkinoiden suurin herkkyys, havaintoraja 0,02 µg/m3
 • Suurin sertifioitu mittausalue 1 000 µg/m3, mittaa jopa korkeampia pitoisuushuippuja
 • Mittaa kokonaiselohopean, mikä varmistaa, ettei elohopeajohdannaisia jää havaitsematta
 • Erinomainen vuositason käytettävyys (99 %)
 • Reaaliaikaiset tulokset ja erinomainen vasteaika, < 120 s
 • Maailmanlaajuinen tekninen palvelu ja tuki

Elohopeamittauksen erityishaasteiden ratkaisu

Elohopea voi olla vaikea komponentti mitattavaksi monille teknologioille ja järjestelmille vähintään kahdesta syystä.

Ensinnäkin elohopea ei aina esiinny alkuainemuodossaan (Hg0), minkä vuoksi kaikki elohopeayhdisteet, kuten HgCl2, on muunnettava Hg0:ksi. Elohopeayhdisteiden muuntamisen seurauksena kaasumainen kokonaiselohopea mitataan, mikä varmistaa, ettei elohopeajohdannaisia jää havaitsematta. Luotettavien mittausten ja tulosten varmistamiseksi järjestelmä käyttää korkealämpökonvertteria elohopeajohdannaisten automaattiseen muuntamiseen.

Toiseksi elohopea on tahmeaa, mikä voi johtaa epäluotettaviin mittaustuloksiin elohopean tarttuessa pintoihin näytteenotossa. Lisäksi teollisuuspäästöjen elohopeapitoisuudet ovat yleensä äärimmäisen pieniä, mutta ne voivat nousta tilapäisesti erittäin korkealle tasolle polttoaineesta tai poltetusta jätteestä riippuen. Nämä elohopean erityispiirteet on otettu huomioon CMM AutoQALin ja CMM:n järjestelmäsuunnittelussa ja teknologiassa.

Järjestelmä mittaa kaasumaisen kokonaiselohopean äärimmäisen pienistä elohopeapitoisuuksista suuriin elohopeapitoisuuksiin. Järjestelmään valitut materiaalit ottavat elohopean erityispiirteet huomioon ja varmistavat erinomaisen vasteajan sekä laadukkaat ja luotettavat kaasumittaukset.

Gasmetin innovatiivisuus

CMM AutoQAL- ja CMM-järjestelmät koostuvat laimennussondista, lämmitetystä näytelinjasta, Gasmet-elohopea-analysaattorista ja Gasmet-testikaasugeneraattorista. Kaksivaiheisella takaiskujärjestelmällä varustettu lämmitetty laimennussondi varmistaa järjestelmän kestävyyden ja vähäisen huoltotarpeen vaativissakin olosuhteissa.

Molemmat järjestelmät perustuvat kylmähöyryatomifluoresenssi (CVAF) ‑mittausperiaatteeseen, joka tarjoaa maailman suurimman herkkyyden. Järjestelmien havaintoraja on 0,02 µg/m3. CVAF-teknologia ja Gasmetin kehitystyö mahdollistavat jatkuvatoimisen ja tarkan mittauksen ilman tarvetta näytteen esiväkevöitykselle. Sisäänrakennettu korkealämpökonvertteri muuntaa kaikki elohopeayhdisteet alkuaine-elohopeaksi kaasumaisen kokonaiselohopean mittaamista varten.

Järjestelmä on täysin automaattinen, ja automaattinen kalibrointi tapahtuu käyttäjän määrittämin väliajoin. Järjestelmän asetuksiin pääsee helppokäyttöisestä MAUI-käyttöliittymästä (Mercury Analyzer User Interface).

CMM AutoQALin ja CMM:n erinomainen vuositason käytettävyys varmistaa mahdollisimman vähäisen seisokkiajan päästöraportoinnissa. Paikallinen tekninen palvelu ja tuki on aina nopeasti tavoitettaviss laajan kumppaniverkostomme ansiosta.

CMM:n keskeiset edut

 • EN 15267-3 ‑sertifioitu, maailman alhaisin sertifioitu mittausalue
 • Pääsy suoriin tuloksiin
 • Nopea vaste, < 120 s
 • Erinomainen vuositason käytettävyys, 99 %
 • 3 kuukauden huoltoväli
 • Tulevaisuuskestävä, markkinoiden suurin herkkyys
 • Maailmanlaajuinen tekninen palvelu ja tuki

Esitteet

Lue lisää: