Hiilidioksidin talteenotto(CCS) on uusi menetelmä voimaloiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Kaasun pesussa hiilidioksidipäästöt voidaan imeyttää kemiallisiin liuottimiin, jotka koostuvat amiineista tai karbonaateista. Kaasun pesu on vakiintunut hiilidioksidin talteenottomenetelmä, ja käytännössä kaikki kaupalliset toiminnassa olevat CO2-erotuslaitokset käyttävät tätä prosessia.

Prosessin ensimmäisessä vaiheessa savukaasusta poistetaan epäpuhtaudet, kuten hiilivedyt sekä typen ja rikin oksidit (NOx ja SOx). Seuraavaksi puhdistettu kaasu kulkee kemiallisella pesuliuottimella täytetyn absorptiokolonnin läpi. Liuotin reagoi hiilidioksidin kanssa ja absorboi sen selektiivisesti kaasuvirrasta. Kun paljon hiilidioksidia sisältävää liuotinta lämmitetään, hiilidioksidi vapautuu lähes puhtaana kaasuna.