Datasta ratkaisuiksi: Ferroplan valmistautuu tulevaisuuteen Gasmet Insightin avulla

Liikuteltavan FerroPower-energialaitoksen kehittänyt, suomalainen Ferroplan, etsi ratkaisua laitosten päästövalvontatietojen etäseurantaan. Kun Gasmet julkaisi Insight -alustan suunnilleen samoihin aikoihin, tuntui kuin puuttuva palanen olisi löytynyt.

Vuonna 2018 Ferroplan alkoi käyttää Gasmet CEMS:ää liikuteltavan energialaitoksen jätteenpoltosta aiheutuvien päästöjen valvontaan.

Seuraavaksi Ferroplan etsi tapaa käyttää energialaitoksen tietoja reaaliaikaisesti omissa tiloissaan varmistaakseen lakisääteisten vaatimusten noudattamisen. He halusivat myös löytää tavan, jolla pystyisivät vastaamaan yhä useampien toimittamiensa energialaitosten tarpeisiin niin kotimaassa kuin maailmalla.

”Kun tajusimme Gasmetin tarjoavan täysin tarpeitamme vastaavan valmiin palvelun, jonka avulla pystyimme tarkastelemaan laitostemme reaaliaikaisia päästötietoja, luovuimme ajatuksesta kehittää oma ratkaisu ja aloimme testata Insightia”, sanoo Ferroplanin energialaitoksella laitosinsinöörinä työskentelevä Pontus Ekberg.

Tehokas ja tietopohjainen päätöksenteko tarkkojen, reaaliaikaisten päästötietojen perusteella

Gasmet Insight on kattava digitaalinen ratkaisu, joka tarjoaa ympärivuorokautisen pääsyn Gasmetin jatkuvatoimisten päästöseurantajärjestelmien (CEMS II e/ef) keskitettyihin tietoihin.

Alustan tarjoamat laajat tiedot paransivat Ferroplanin työn laatua, mikä antoi yritykselle mahdollisuuden reagoida tilanteisiin entistä tarkemmin ja tehokkaammin. Ekberg havaitsi, että laitoksen käyttäjä pystyi seuraamaan reaaliaikaisia päästötietoja ja tekemään niiden avulla oikeita päätöksiä.

Tietojen etäseurantamahdollisuus voi olla hyödyllinen osa toimintojen tehokasta hallintaa ja yhdenmukaistusta ympäristömääräysten kanssa.

”Jos päästöhälytys aktivoituu, Insightin trendinäkymä auttaa käyttäjää ymmärtämään, onko kyseessä hetkellinen vai pitkäkestoinen ongelma. Tehtävät toimenpiteet vaihtelevat löydösten mukaan”, Ekberg selittää.

Toinen suuri etu Insightin kaltaisen alustan käytössä on se, että se vastaa vakiintuneita turvallisuusstandardeja, myös IEC 62443-1:tä ja CSA Star -sertifiointijärjestelmää. Insightissa ovat käytössä kaksivaiheinen todennus, IP-osoitteiden valkoinen lista ja tietojen salaus. Lisäksi se on GDPR-asetuksen mukainen ja sisältää kattavan palautumissuunnitelman.

Yksi syy siihen, että harkitsimme vastaavanlaisen palvelun kehittämistä itse, oli etäyhteyden toimivuuden varmistaminen mistä tahansa. Samalla sen avulla haluttiin puuttua turvallisuusongelmiin. Gasmetin suojatun palvelun avulla löysimme juuri sen, mitä tarvitsimme.

Valmiina tulevaisuuteen Insightin raportointi- ja ennusteominaisuuksien avulla

Insightin yksinkertaisen käyttöliittymän ansiosta päästötietoja on helppo tulkita ja käyttää. Se myös helpottaa ESG- ja kestävyysraportointia sekä mahdollistaa kunnossapidon ja järjestelmän keskitetyn valvonnan.

”Raportointiominaisuus on varsin mielenkiintoinen – ohjelmisto tuottaa oivaltavia raportteja kerättyjen tietojen perusteella. Kun kasvamme tulevaisuudessa maailmanlaajuisesti, voimme pyytää raportteja menneiltä ja kuluvilta kuukausilta. Se auttaa meitä tekemään järkeviä päätöksiä ja seuraamaan, mitä laitoksissamme tapahtuu. Tämä on ehdottomasti ominaisuus, jonka avulla voimme saada pitkäaikaisia hyötyjä”, Ekberg sanoo.

Ferroplan näkee mahdollisuuksia myös Insightin ennakoivassa huoltotoiminnossa, joka seuraa järjestelmän diagnostiikkatietoja jatkuvasti. Yritys pitää tätä ominaisuutta arvokkaana tulevaa käyttöä ajatellen, erityisesti, kun kaikki päästövalvontalaitteet ovat samalta toimittajalta. Se mahdollistaa huoltotilanteiden etävalvonnan kaikissa laitoksissa ja sujuvoittaa prosessia.

Kitkaton käyttöönotto ja yhteistyöhön perustuva suhde takaavat hyvän kumppanuuden

Uuden järjestelmän käyttöönotto voi usein tuntua pelottavalta prosessilta, mutta Ekberg paljastaa, että Gasmet Insight saatiin heidän tiloissaan käyttöön melko suoraviivaisesti.

”Prosessi sujui erinomaisesti. Gasmetin teknikot ja henkilöstö huolehtivat asennuksesta ja tarvittavista säädöistä. Asennus räätälöitiin vastaamaan tarpeitamme kokeilun aikana”, Ekberg kertoo.

Säännölliset keskustelut Gasmetin kanssa varmistivat, että kokemusta seurattiin kokonaisuutena tarkasti ja mukautettiin tarpeen mukaan. Helppo käyttöliittymä ja asiakaspalvelu ovat edistäneet kumppanuuden onnistumista.

”Jos osaa käyttää Windowsia, ymmärtää palvelun perusasiat helposti, varsinkin, kun sen käyttötarkoitus on jo ennestään tuttu. Käsittääkseni myös koulutusta on tarjolla, ja jos ongelmia olisi ilmennyt, ne olisi ratkaistu. Olemme erittäin tyytyväisiä Gasmetiin, sen tuotteisiin ja asiakaspalveluun”, Ekberg summaa.

 


Digitaalinen Insight-ratkaisu

Lue lisää siitä, miten Insight voi parantaa tehtaanne tehokkuutta ja sujuvoittaa päivittäistä toimintaa

Listaussivu