Useissa EU-direktiiveissä ja Euroopan maiden kansallisissa laeissa asetetaan vaatimuksia voimalaitosten savukaasupäästöjen jatkuvatoimiselle mittaukselle. Päästömittausten vaatimus on kasvanut viime vuosina, ja tämä suuntaus epäilemättä jatkuu. Tämän vuoksi  voimalaitoksille on yhä tärkeämpää, että ilmansaastepäästöistä on käytettävissä luotettavaa tietoa. Jopa voimalaitoksen toimilupa voi riippua siitä. Koska päästöjen vähentäminen halutulle tasolle vaatii merkittäviä investointeja, luotettavien mittausjärjestelmien toteuttamisesta tulee yhä tärkeämpää. Lue ratkaisuistamme vaatimustenmukaisuusmittauksiin!

EN 14181 -standardi

Suurilta polttolaitoksilta vaaditaan tarkkaa jatkuvatoimista päästömittausta. Päästömittausten vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen on laadittu EN-standardeja, joilla varmistetaan pysyvästi asennettujen automaattisten mittausjärjestelmien (AMS) laadukkuus. Kiinteästi asennettujen mittalaitteiden laadunvarmistusstandardissa (EN14181) määritellään vaatimukset päästömittausjärjestelmien laadunvarmistukselle.

Lue lisää lataamalla Päästömittausoppaamme.

QAL2- ja AST-tarkastelu

QAL2- ja AST-tarkastelut ovat kaksi merkittävää osaa jatkuvaa laadunvarmistusta. Akreditoitu laboratorio testaa täyttävätkö kiinteästi asennetut päästömittajärjestelmät asetetut vaatimukset.

Akreditoitu mittauslaboratorio suorittaa QAL2 (Quality Assurance Level 2) testit (validointi ja kalibrointi) viiden vuoden välein tai useammin mikäli määräykset ja viranomaiset niin vaativat. Testeillä varmistetaan, että kiinteästi asennetut päästömittausjärjestelmät mittaavat oikein.

Vuosittaiset valvontatestit (Annual Surveillance Test, AST) ovat hyvin samankaltaisia, kuin QAL2 testit, mutta ne suoritetaan pienemmässä mittakaavassa niinä vuosina, kun QAL2 testejä ei suoriteta. Näiden ”mini-QAL2” testien tarkoituksena on tarkistaa, että QAL2 testien aikana määritetty kalibrointifunktio on edelleen voimassa. Lue lisää jatkuvatoimisen päästömittauksen laadunvarmistuksesta.

FTIR-laitteet savupiippupäästöjen seurannassa

Kyky tunnistaa ja mitata lähes mitä tahansa kaasua yhdistettynä teknologian vankkuuteen ja luotettavuuteen tekee Fourier-muunnosta hyödyntävästä infrapunaspektrometriasta (FTIR) ihanteellisen ratkaisun lukuisiin käyttötarkoituksiin. FTIR-laitteita käytetään laajalti savupiippupäästöjen seurannassa. Kyky kuvantaa spektrejä laajalla aallonpituusalueella ja analysoida niitä useiden eri saasteiden tunnistamiseksi savupiippukaasussa tekee FTIR:stä hyödyllisen tekniikan.

Ison-Britannian ympäristöministeriön sponsoroima riippumaton Environment Agency (EA) on julkaissut  Technical Guidance Note (TGN) M22 ‑oppaan, jossa on EA:n vaatimuksia koskevia ohjeita käytettäessä manuaalista näytteenottoa ja Fourier-muunnosta hyödyntäviä infrapunaspektroskopialaitteita (FTIR) saastepäästöjen mittaamiseen savupiipuista. TGN:n ohjeet sisältävät FTIR-tekniikkaa käyttävien mittausten laadunhallinnan ja ‑varmistuksen menettelytavan ja viitekehyksen vaihtoehtona useille eurooppalaisille standardivertailumenetelmille.

Ratkaisumme: DX4000 kannettava kaasuanalysaattori

Gasmet valmistaa kestäviä ja tarkkoja kannettavia kaasuanalysaattoreja lukuisiin erilaisiin käyttökohteisiin. FTIR-analysaattori toimii mittaamalla yhtä aikaa koko infrapunaspektriä. Tämän jälkeen Calcmet-ohjelmistomme laskee kunkin kaasun pitoisuuden näytteessä ominaisabsorption perusteella. Kaikkia näytteen kaasuja voi mitata yhtä aikaa, koska koko infrapunaspektri luetaan kerralla. Tämä mahdollistaa erittäin nopeat monikomponenttimittaukset ja mahdollisten ristikkäishäiriöiden kompensoimisen.

Gasmet DX4000 -analysaattoria voidaan käyttää tarvittaessa kannettavana kaasuanalysaattoriratkaisuna jatkuvatoimisen kaasunmittauksen sijaan. Tämä kannettava FTIR -kaasuanalysaattori on sopiva useiden kaasukomponenttien tarkkaan mittaamiseen kuumasta ja kosteasta näytekaasusta. Gasmet DX4000 on maailman pienin FTIR-päästömittausjärjestelmä. Se on saanut myös tavoitellun MCERTS-sertifikaatin savupiippupäästöjen mittaukseen.

Miksi valita Gasmet FTIR-kumppaniksi?

Gasmet on ihannekumppani alumiiniteollisuudelle. Tässä on viisi tärkeintä syytä, miksi meidät kannattaa valita FTIR-kumppaniksi:

  • Monikomponenttisuus – usean kaasun mittaus yhtä aikaa
  • Uusien kaasujen lisääminen on helppoa – ei tarvetta laitteistomuutoksille
  • FTIR-päästömittausjärjestelmät ovat saatavissa sertifioituina (TÜV, MCERTS)
  • Kannettavan FTIR-analysaattorin avulla voit viedä laboratorion kentälle
  • Yksinkertainen ja edullinen kalibrointi – Gasmetin FTIR-analysaattoreita ei tarvitse vertailu- tai uudelleenkalibroida, nollakalibrointi typellä riittää